01 de maig 2010

Sortirem de la crisi amb tots els drets

Amb motiu del 1er de maig, el PSC vol manifestar el seu compromís per sortir de la crisi sense retallades socials ni de drets als treballadors, malgrat les pressions de la dreta per suprimir drets laborals o d'aquells que diuen que mantenir la cohesió social i la justícia social és "massa car"

QUÈ HEM FET DES DELS GOVERNS DE PROGRÉS

1.La nostra principal prioritat és LA LLUITA CONTRA L'ATUR, GARANTINT LA PROTECCIÓ SOCIAL i intensificant alhora l' ÚS I ACCÉS ALS SERVEIS PÚBLICS D'OCUPACIÓ, per garantir que ningú es queda enrere.

La Renda Mínima d'Inserció ha passat de 64 M€ el 2006 a 101 M€ el 2009, i beneficia a
20.000 persones.

Els darrers 2 anys s'han atorgat més de 750 milions d'euros en prestacions socials.
Hem augmentat les beques menjador en més de 23 M€ i beneficien a 51.000 alumnes
Apostem per una xarxa pública d'ocupació a Catalunya: serveis públics d'ocupació més
sòlids, més eficaços i eficients, que garanteixin el control de la participació privada així com l'actuació en xarxa amb els agents socials i econòmics de Catalunya.

2. Hem promogut la CONCERTACIÓ SOCIAL i hem treballat per aconseguir el màxim consens polític i social per impulsar les mesures destinades a sortir de la crisi, com així ho demostra l'Acord Estratègic per a la Internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana i els 30 Compromisos per sortir de la crisi.
Hem arribat a un acord per destinar més de 7.000 M€ en mesures concretes per combatre la crisi.

3.Estem CANVIANT EL MODEL PRODUCTIU. Treballem perquè la creació de coneixement sigui un puntal de l'economia catalana i que això reverteixi en l'augment de la qualitat del nostre mercat de treball.

Dediquem més recursos a R+D+i empresarial: 188 M€. 21 vegades més que el 2003 (8,78 M€), i 94 més que el 2000 (1,99 M€).