20 de novembre 2010

Treball als Barris, la millor eina d'inclusió i cohesió

Recuperar els barris suposa recobrar la dimensió humana de la ciutat i, amb això, millorar la qualitat de vida de moltes persones i reafirmar la identitat dels que l'habiten. Per recuperar un barri és tan important plantejar actuacions estrictament urbanístiques com acompanyar-les d’accions de caire econòmic i social adreçades directament als veïns i veïnes. Dit d’una altra manera, ampliar un centre cívic o remodelar una plaça a una zona d’una ciutat marcada per la fragilitat econòmica dels seus habitants és més efectiu si s’ofereix alhora a les persones que han de trepitjar aquests equipaments o espais públics, recursos per millorar la seva situació individual. Només així es pot aconseguir la inclusió i cohesió desitjada.
Amb aquesta idea fa tres anys es va posar en marxa als barris de Torre Romeu i Can Puiggener de Sabadell el projecte “Treball als Barris” del Departament de Treball, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya i gestionat des de l’Ajuntament de Sabadell. Aquestes dues zones de Sabadell s’havien acollit al Pla de Barris per aconseguir millorar la seva situació, ja que són dos indrets de la ciutat on a partir dels anys 40 es van formar assentaments d’habitatges d’autoconstrucció amb unes condicions molt deficitàries. En paral·lel es tractava d’oferir als habitants amb més necessitats la possibilitat de participar en programes de formació i treball amb un doble objectiu.
El primer era dotar les persones participants d’una experiència laboral ja que s’havia detectat que gran part de la població tenia un nivell de qualificació i especialització professional tan baix que no s’adequava als requeriments actuals del mercat laboral. El segon suposava per aquestes persones treballar fent obres i serveis d’interès general i social per millorar les zones habitades. D’aquesta manera a més de proporcionar als participants experiència laboral per millorar el seu entorn més proper, s’ofereix els coneixements i les habilitats que els capaciten professionalment i possibiliten la seva inserció posterior en el mercat de treball, com ho demostren les xifres obtingudes.
Des de 2007, un total 231 persones van participar en el projecte Treball als Barris desenvolupat a Torre Romeu i Can Puiggener. Darrera d’aquesta xifra hi ha casos de dones que tot i haver estat allunyades del món laboral durant molts anys i tenir moltes càrregues familiars estan avui dia dins del mercat de treball. El seu pas pel programa els ha permès créixer personalment i trencar amb alguns prejudicis, ja que per qüestions culturals el paper d’aquestes dones a la família es limitava a tenir cura de la casa i dels fills o filles. Però també hi ha casos d’homes que han aconseguit una feina d’acord amb la nova experiència laboral adquirida. També s’han donat casos d’èxit entre la majoria de joves que han passat pel programa. Malgrat el seu baix nivell formatiu, han decidit no penjar els estudis o accedir a una feina i el grau d’inserció laboral i formativa en aquest col·lectiu s’ha situat a l’entorn del 50% en les accions de 2009-2010.
Un altre element de suport a aquestes persones per facilitar el seu accés al mercat de treball ha estat l’activació de serveis d’orientació laboral i de suport a la recerca de feina al qual també s'han pogut acollir la resta de veïns i veïnes del barri. En els mateixos centres cívics de Torre Romeu i Can Puiggener tècnics d’intermediació laboral de l’Ajuntament han ofert un assessorament individual a 446 persones en els dos anys que aquest dispositiu ha estat en marxa. Part d’aquestes persones han participat també en accions grupals vinculades a la recerca de feina. En aquest sentit, s’han desenvolupat formació en alfabetització digital, habilitats per la recerca d’un treball o màrqueting personal. Per crear mecanismes que generin ocupació a la zona, també s’ha dut a terme una anàlisi del teixit productiu d’aquesta part de la ciutat.

Tot plegat està permetent importants canvis en la forma i en fons de la vida dels barris. Com diu Joan Josep Berbel, director del Servei d’ocupació de Catalunya ”la coincidència en el temps i l’espai de diferents polítiques de dinamització socioeconòmica produeixen efectes multiplicadors sobre els territoris en els que s’intervé”. I així és.

De l’experiència viscuda a Sabadell a través del programa Treball als barris, podem afirmar amb rotunditat que és un dels millors programes que ha endegat el govern presidit per José Montilla, que ha permès tocar l’arrel dels problemes de cohesió i exclusió social que es viuen en molts barris de molts pobles i ciutats de Catalunya de forma integral i integrada, amb cooperació i visió compartida entre el govern de la Generalitat i l’Ajuntament. Un reconeixement també al paper fonamental que tenen els municipis en la cohesió social del nostre país.