29 de novembre 2007

Visió estratègica pel clúster tèxtil a Sabadell

L’Ajuntament de Sabadell, a través del Vapor Llonch impulsarà diferents accions per millorar la competitivitat del sector tèxtil de la ciutat. Aquestes accions concretes s’han començat a definir arran dels resultats de la segona fase del projecte Visió Estratègica pel cluster tèxtil de Sabadell i Terrassa.

Des de Sabadell, amb la col·laboració d’entitats com el Gremi de Fabricants, conjuntament amb l’Ajuntament de Terrassa i amb el suport del CIDEM, organisme del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, vam impulsar a finals del 2005 la primera fase del projecte. Durant el 2007 s’ha dut a terme la segona part on les empreses que s’adreçaven al mercat del vestir han estat les protagonistes.

Els principals resultats d’aquesta segona etapa s’han donat a conèixer en un acte celebrat al Gremi de Fabricants.

De les conclusions de l’estudi se’n deriven com a principals reptes estratègics millorar la col·laboració entre l’empresa i els dissenyadors per millorar la part del procés productiu relacionada amb el disseny. D’altra banda, s’insteix en la necessitat de la difusió d’un marca associada als conceptes d’innovació i qualitat.

A través d’aquest projecte s’intenta també que empreses i institucions puguin participar en iniciatives de col·laboració en projectes conjunts de recerca o comercialització. A través de l’estudi es recomanen programes de formació adaptats a les necessitats concretes de grups d’empreses, així com l’actualització dels centres de servei i infrastructures especialitzades o el desenvolupament d’accions orientades a elevar el nivell de management i d’intel·ligència competitiva de les empreses.


La ciutat té per endavant una gran oportunitat per atreure encara més empreses i alhora fer un salt qualitatiu i quantitatiu en l’àmbit industrial. Cal insistir i treballar per mantenir el perfil de la ciutat.