01 de maig 2009

Pacte per a la millora de l'ocupació i la competitivitat de Sabadell

Dimarts 28 d’abril, a les portes del Primer de maig, Dia del Treball, el Consell de Ciutat ha aprovat el Pacte per a la Millora de l'Ocupació i la Competitivitat de Sabadell. Després d’uns mesos de debat i reflexió a l’entorn de les Jornades de Conjuntura econòmica en què dues de les conclusions més clares varen ser la necessitat de generar confiança i de treballar plegats per fer front a la crisi.

Tot seguit, l’Alcalde va proposar elaborar en el marc del Pacte local per l’ocupació de Sabadell i la Taula de seguiment de la conjuntura econòmica -espais de treball concertat amb els agents econòmics i socials de la ciutat- el Pacte per a la Millora de l'Ocupació i la Competitivitat de Sabadell, que va donar lloc a un document amb prop de 50 mesures concretes, unes adreçades a qui més està patint la crisi, les famílies i els col·lectius desafavorits, i d’altres de caràcter estratègic per situar la ciutat en les millors condicions possibles per a la sortida de la crisi.

Un cop aprovat el Pacte ara resta molta feina per fer, per tirar endavant aquestes propostes. En primer terme les de caràcter urgent, totes elles de forma immediata, i en el marc del Pacte local per l’ocupació la priorització de la resta de propostes estratègiques, algunes que ja són a tocar con la Fàbrica Molins, nou espai per a la formació, o el centre d’empreses industrials de Can Roqueta, d’altres de més recorregut que estan en procés de definició conjunta.