19 de juny 2013

Pregunta al Conseller Mascarell sobre les perspectives del CPNL


Honorable Conseller Mascarell, els consells comarcals de les comarques de Lleida, de la Noguera  i del Pallars Jussà, ja ho han fet, i sembla que ho volen anar fent els altres (Segrià), presidits per consellers de CiU, amb el suport d’ERC, han decidit desvincular-se del CPNL.
Això pot suposar la desaparició d’11 serveis de català, un per comarca, i per tant, l’inici del desmantellament d’aquest servei en aquest territori. Fet que provoca una certa alarma especialment entre la plantilla, ja que 11 treballadors es queden sense feina.
  • No creu que és un exercici de cinisme de CiU voler desvincular-se del CPNL per una banda i per l’altra embolicar-se amb banderes per la independència de Catalunya, i el que fa realment és posar en risc una estructura al servei dels ciutadans i de la integració i cohesió social del país.
  • Conseller, està a favor o en contra de les iniciatives de diferents consell comarcals de CiU que, excusant-se en les dificultats econòmiques, plantegen desvincular-se del CPNL, prescindir del personal tècnic i deixar desatès el territori?
És sorprenent i deixa en evidència la paràlisi, la manca de credibilitat i mala gestió del govern i de CiU, que mentre es gasten diners en conferències inútils per atiar la confrontació i en banderes, o fan discursos i grans gesticulacions sobre les estructures d'Estat, posen en perill sense immutar-se la supervivència d'una de les millors eines, contrastades i reconegudes, per al foment del coneixement i ús de la llengua catalana.
Conseller, mentre al carrer hi ha necessitats urgents de formació i d’integració per mitjà de la llengua, vostès es gasten 67.260,00 € en contractar a Deloitte Advisory, SL. Empresa amb domicili a Madrid, per fer  la feina de Redacció del Pla director del CPNL, una feina que després de més de 6 mesos encara no sabem quin és el resultat (l’adjudicació diu 3 mesos 08/11/12) https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=4836522
O dels diners gastats en l’encàrrec per organitzar l’11 de setembre de 2014,1M€,  adjudicat a Magmacultura, S.L, un treball innecessari perfectament assumible pels tècnics del seu departament. Aquests diners farien possible atendre la demanda d’acolliment lingüístic que en aquests moments no s’està fent, i mantenir la plantilla a les comarques de Lleida, per exemple.
No ens digui que la culpa és dels ens locals que no paguen. Molts d’ells són deutors, perquè la Generalitat no els paga i els està ofegant. (deu més 500M€ als ens locals i ajuntaments).
No es pot permetre posar en risc un dels pilars que ha contribuït a fomentar la igualtat d’oportunitats, els desenvolupament personal i la cohesió social a Catalunya, equiparable a la immersió lingüística a l’escola.
Conseller:  respongui amb sinceritat,
·       ara que la política lingüística, pel que sembla, ja no és una prioritat pel seu govern, ens vol explicar com pensa resoldre els problemes d'accés al coneixement i l'ús de la llengua catalana que encara tenen molts milers de persones que encara ara no tenen la competència suficient, bona part dels quals ni l'entenen ni el parlen?
·       Ens pot explicar com pensa donar resposta als requisits de coneixement de llengua que se'ls demana, per exemple, a les persones que es volen arrelar al territori?
·       Digui’ns-ho sense ambigüitats: vol prescindir d'aquest ens? o està disposat a garantir-ne l'estabilitat?
·       Quines actuacions pensa emprendre de manera immediata?