06 de maig 2009

CiU i el pacte per la Competitivitat

Dimarts 28 d'abril, a les portes del Primer de maig, el Consell de Ciutat aprovava el Pacte per a la Millora de l'Ocupació i la Competitivitat de Sabadell amb 50 mesures concretes que ja hem començat a aplicar.

Un cop signat el Pacte, amb el suport de tots els grups municipals, ens entristeix que CiU no li vulgui donar el valor que al nostre entendre té. Però el que més ens entristeix és que CiU s'hagi autoexclòs de participar en tot el procés. Potser per no comprometre's? No ha fet arribar propostes, les haguéssim volgut conèixer, discutir i debatre, com així vam fer amb la resta de grups municipals. Potser és que CiU menysprea els espais de diàleg, concertació i participació, així com les entitats i institucions que hi participen? Potser és que CiU no té propostes més enllà de la baixada d'impostos i la contenció de la despesa municipal? O potser les seves propostes són les receptes liberals de sempre i que són les que ens han portat a la crisi?

De fet CiU ja ens té acostumats a què quan no sap què dir, utilitza el recurs fàcil de parlar sobre l'estil de l'Alcalde i del seu lideratge. Diuen que qui s'excusa s'acusa. No deu ser que al senyor Rossinyol li falta lideratge, idees i compromís? Per altra banda, ens continua sorprenent que CiU parli de què són propostes irrealitzables. Però si no les coneix, no coneix com s'han treballat perquè no hi ha volgut participar, ni en el seu debat ni en l'explicació dels seus continguts concrets. Per a nosaltres el Pacte té tot el valor, perquè a banda del lideratge de l'Alcalde al capdavant, reuneix el consens i la visió compartida de tots els que hi han participat i totes les entitats i institucions que a través de la seva feina també hi han fet arribar propostes

És treballant conjuntament i en la mateixa direcció que la ciutat sortirà reforçada de la situació de crisi actual.

03 de maig 2009

Formació professional i sistema de qualificacions professionals

Coincidint amb la commemoració del Dia del Treball, aquests dies i després d'un any de l'aprovació i la signatura del Pla estratègic Vallès Avança, des del Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental s'està endegant la campanya d’impuls a la formació professional que vestirà els carrers de 22 municipis de la comarca durant els mesos de maig i juny. La campanya té com a objectiu donar impuls tant a la formació professional reglada com ocupacional i també contínua.


Per altra banda, també durant els propers mesos s'està iniciant la difusió del nou Sistema Català de Qualificacions Professionals. Hem presentat les diferents línies d’actuació en relació al reconeixement de l’experiència professional dels treballadors i treballadores. El Vallès Occidental és la primera comarca de tot Catalunya que està iniciant el procés d’aplicació del nou Sistema Català de Qualificacions Professionals. És a dir, està iniciant un projecte que permetrà que els treballadors i treballadores que fa anys que desenvolupen un ofici, vegin reconeguda la seva experiència, mitjançant un procés que inclourà diferents tràmits, mòduls de formació i orientació professional. Tot plegat farà que els treballadors i treballadores tinguin més elements a l’hora de buscar una feina, iniciar un procés de recol•locació, fer el pas de l’escola al treball... I al mateix temps s’ajudarà a les empreses a ser més competitives. Al Vallès Occidental es podrà accedir a tota la informació sobre aquest reconeixement professional des dels punts d’informació i orientació dels serveis locals d’ocupació, agents socials i oficines de treball. Ara, el COPEVO està formant als professionals que atendran aquests punts d’informació, amb la col•laboració de l’Institut Català de Qualificacions Professionals de la Generalitat de Catalunya.

01 de maig 2009

Pacte per a la millora de l'ocupació i la competitivitat de Sabadell

Dimarts 28 d’abril, a les portes del Primer de maig, Dia del Treball, el Consell de Ciutat ha aprovat el Pacte per a la Millora de l'Ocupació i la Competitivitat de Sabadell. Després d’uns mesos de debat i reflexió a l’entorn de les Jornades de Conjuntura econòmica en què dues de les conclusions més clares varen ser la necessitat de generar confiança i de treballar plegats per fer front a la crisi.

Tot seguit, l’Alcalde va proposar elaborar en el marc del Pacte local per l’ocupació de Sabadell i la Taula de seguiment de la conjuntura econòmica -espais de treball concertat amb els agents econòmics i socials de la ciutat- el Pacte per a la Millora de l'Ocupació i la Competitivitat de Sabadell, que va donar lloc a un document amb prop de 50 mesures concretes, unes adreçades a qui més està patint la crisi, les famílies i els col·lectius desafavorits, i d’altres de caràcter estratègic per situar la ciutat en les millors condicions possibles per a la sortida de la crisi.

Un cop aprovat el Pacte ara resta molta feina per fer, per tirar endavant aquestes propostes. En primer terme les de caràcter urgent, totes elles de forma immediata, i en el marc del Pacte local per l’ocupació la priorització de la resta de propostes estratègiques, algunes que ja són a tocar con la Fàbrica Molins, nou espai per a la formació, o el centre d’empreses industrials de Can Roqueta, d’altres de més recorregut que estan en procés de definició conjunta.