09 de desembre 2014

El govern de CiU s’oblida d’invertir en sanitat al Vallès Occidental

CiU i el seu govern ens estan demostrant dia a dia que un dels seus principals objectius és la privatització gradual de la sanitat i ho han confirmat fa uns dies amb el seu intent frustrat de treure a concurs públic la gestió de quatre Àrees Bàsiques de Salut i que ha estat rebutjada pel ple del Parlament a instàncies del PSC. Això hagués comportat obrir pas a empreses amb ànim de lucre no relacionades amb l’assistència sanitària que podrien irrompre en l’atenció primària catalana. Aquest no és un fet aïllat sinó un exemple més del procés de desmantellament del sistema públic.
Per el PSC la defensa de la universalitat de la sanitat pública com a dret fonamental de la ciutadania és un principi irrenunciable i per això treballem i proposem alternatives que propicien el manteniment del sistema públic de salut què ha de ser un objectiu absolutament prioritari en la gestió política i així ho hem traslladat en diferents ocasions tant al president de laGeneralitat, Artur Mas, com també al conseller Boi Ruiz.
El que demanem al Govern de Catalunya és que acompleixi els compromisos que ha assumit amb la ciutadania mitjançant la signatura dels convenis amb els diferents ajuntaments del nostre territori. La Generalitat ha de fer front d’una vegada a les seves obligacions amb els municipis i no esperar més.
Les reduccions pressupostàries en Sanitat estan tenint una repercussió molt important a la nostra comarca des de l’any 2011. Una d’aquestes afectacions ha estat l’incompliment del Pla Sanitari del Vallès Occidental de l’any 2005, que incloïa la construcció de 18 nous centres d’atenció primària i l’Hospital Ernest Lluch. També s’han reduït els serveis d’urgències i s’han reduït professionals en molts centres. En aquest sentit, fruit de la denuncia sistemàtica i treball del PSC, hem aconseguit, entre d’altres coses, el compromís de la Generalitat d’encarregar el projecte d’obres per a la construcció del CAP de Can Llong a Sabadell, un servei bàsic i essencial per aquest barri. A més, ElParlament, a proposta nostra, també s’ha compromès a no retallar els serveis d’ambulàncies del Vallès Occidental i mantenir les mateixes hores i vehicles, després d’anunciar el propi Govern una àmplia reducció.
Des de l’inici de la crisi el pressupost que la Generalitat ha destinat a la sanitat no ha deixat de caure, de manera que els 1.095 euros actuals per persona queden molt lluny dels 1.500 que, el mateix conseller Boi Ruiz, va dir que és la quantitat necessària per mantenir la sanitat pública en ‘bon estat de salut’.
Aquesta davallada també suposa que el salari dels professionals s’hagi vist reduït en una mitjana del 20 per cent en els darrers cinc anys. Una altra conseqüència és la reducció de llits als gran hospitals, com el Taulí, que fa disminuir la capacitat de malalts ingressats, la qual cosa fa retardar moltes intervencions quirúrgiques, fa que les urgències no tinguin capacitat de ‘drenatge’ i els pacients es quedin hores i hores pels passadissos, etc. També comporta la no substitució de baixes i jubilacions, de forma que els que es queden fan la feina dels que marxen; i així podríem seguir sense parar.
Sobre això cal dir que, si la qualitat en l’assistència als hospitals del nostre territori es manté és per l’esforç dels professionals, que els toca mantenir la nau per evitar que, una vegada més, paguin els que no els hi toca. El cert és que la sanitat catalana està patint un procés de canvi de model, amb la privatització i mercantilització del sistema sanitari, sota el mandat de la dreta catalana a l’empara del criteri d’inevitabilitat per culpa de la crisi i això està tenint unes terribles conseqüències per l’empitjorament de la salut de les persones i per l’augment de les desigualtats socials.
Montserrat Montiel (Secretària d'Organització del PSC Vallès Occidental Sud)
Montserrat Capdevila (Diputada)