29 d’abril 2011

Missatge del dia internacional de la dansa 2011

Per Anne Teresa De Keersmaeker

"Crec que la dansa és la celebració del que ens fa humans. Quan parlem, utilitzem de forma natural els mecanismes del nostre cos i tots els nostres sentits per a expressar alegria, tristesa, tot allò que ens toca el cor. La gent balla per celebrar moments crucials de la seva vida i els nostres cors porten el pes de la memòria de totes les experiències humanes possibles.

Podem ballar en solitari i podem ballar en grup. Podem compartir el que ens uneix, el que ens diferencia els uns dels altres. Per a mi, ballar és una manera de pensar. A través de la dansa podem encarnar les idees més abstractes i fins i tot revel·lar el que no podem veure, el que no podem anomenar.

La dansa és un vincle entre persones, un pont entre el cel i la terra. Portem el món als nostres cossos. Al cap i a la fi, penso que cada instant de dansa forma part d’una funció més gran, d’una coreografia que no té principi ni final"

Com cada any a Sabadell l'Esbart Sabadell Dansaire organitza els actes relacionats amb la celebració d'aquest dia. Per tant, un any més ens conviden a participar d'aquests actes que trobareu aquí

26 d’abril 2011

Amb la salut no s'hi juga

Tot sovint ens queixem de la desafecció entre la ciutadania i la política. Aquests dies hem vist una bona mostra del per què es produeix el distanciament entre societat i política, quan d’un tema tan delicat i important com és la retallada sanitària se'n fa un ús partidista i s’intenta confondre l’opinió pública amb propostes inviables. Cal aclarir la informació errònia, tal com ha fet l’Alcalde Manuel Bustos, que interessadament, el candidat a l’alcaldia de CiU a Sabadell està difonent, segurament arrel de la pressió ciutadana i de la del col·lectiu de treballadors i treballadores de la sanitat amb motiu de les retallades anunciades pel Govern de CiU.

La proposta que ha fet pública CiU a Sabadell de destinar els més de 8 milions d’euros d’inversió del pressupost municipal que està previst dedicar al suport als emprenedors amb la construcció d’un Viver i Centre d’Empreses Industrials a Can Roqueta és inviable. I ho és perquè suposaria vulnerar la legalitat que regeix els ajuts d’altres administracions que l’Ajuntament ha rebut per poder fer-hi front. També vulneraria la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

En aquests moments l’Ajuntament ha destinat a les obres de la primera fase d’aquest equipament adreçat a l’economia productiva un total de 4,7 milions d’euros. D’aquest import, una part correspon a subvencions finalistes que ha obtingut l’Ajuntament per a aquest projecte en concret. Les normatives de convocatòries de les subvencions dels Fons Feder i del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) especifiquen que si les subvencions no es destinen al projecte adjudicatari, els diners s’han de retornar.

Així ens va passar, per exemple, amb els 500.000 euros que havíem rebut dels Fons Feder per impulsar el Parc de Salut i que vam haver de retornar perquè la interposició d’un contenciós administratiu per part dels grups municipals de CiU, ICV-EUiA, ERC i ES va impedir portar a terme aquest projecte.

D’altra banda, l’article 40 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals prohibeix que el crèdit que l’Ajuntament ha de demanar per finançar inversions locals pugui destinar-se a finançar despesa corrent i, molt menys, a la despesa corrent d’altres institucions.
Per tant, assumir part de la retallada pressupostària que s’ha anunciat per al Taulí significaria vulnerar la llei. Una proposta que encara entenem menys quan qui la fa és algú que treballa a la Sindicatura de Comptes, que sap perfectament que no es poden desviar fons rebuts per fer inversions per sufragar despesa corrent i, menys, d’una altra institució.

No compartim de cap manera els criteris del Govern de CiU per aplicar la retallada en serveis públics bàsics, com la sanitat. Però no és l’Ajuntament qui pot gestionar els recursos destinats a Sanitat. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya especifica que les competències en matèria de sanitat corresponen a la Generalitat (art. 162). D’altra banda, la Llei de Bases de Règim Local atorga als ajuntaments només la competència en Salut Pública i Laboral.Malgrat no és competència municipal, des que Manuel Bustos és Alcalde de Sabadell, el govern municipal ha tingut una especial sensibilitat per fer costat al Consorci Sanitari Parc Taulí, així com a l’atenció primària. Per posar només alguns exemples, l’Ajuntament sempre ha concedit la bonificació del 95% de l’Impost de Construccions d’Obres que s’han demanat, que han suposat en els darrers anys l’estalvi al Consorci de més de 230.000 euros. També es va subscriure un conveni que va significar la inversió de 150.000 euros per part de l’Ajuntament per a millores en el servei de Salut Mental i Drogodependències. També des de l’Ajuntament s’han avançat les inversions que han fet possible la construcció de diversos Centres d’Atenció Primària, que d’una altra manera s’haguessin fet més tard.

D’altra banda, també és conegut el compromís de l’Alcalde Manuel Bustos per tirar endavant el projecte de Parc de Salut, que fins al moment ha suposat l’aportació municipal de 208.500 euros a la Fundació Parc de Salut, a més de mantenir la reserva d’1 milió d’euros per a invertir en el projecte.

No compartim de cap manera que CiU de Sabadell justifiqui aquestes retallades posant com a exemple les retallades als serveis públics de països com Regne Unit o Alemanya. Queda ben clar que davant les retallades de la sanitat a la nostra ciutat, CiU de Sabadell no prioritza la ciutat ni les necessitats dels ciutadans i de les ciutadanes de Sabadell, sinó tot el contrari. Aquest fet contrasta amb el que sí que ha fet Manuel Bustos, el nostre Alcalde, i el seu govern. Durant aquests anys és ben clar el seu compromís de treballar per la qualitat i els serveis de la sanitat pública a Sabadell, no només en aquests moments, sinó abans, ara i sempre. Junts per la sanitat, junts per Sabadell.

Cristina Moreno
Montserrat Capdevila
Candidates del PSC a les eleccions municipals de Sabadell