17 de juny 2009

Intervenció en l'aprovació de la Llei de Política Industrial

Avui és un dia important per a la indústria a Catalunya perquè després d’aquests mesos de ponència, finalment aprovem definitivament aquesta llei que ha de significar un salt en la política industrial catalana, recordant que fins al moment, Catalunya no havia disposat de cap llei d’aquestes característiques.

I deixin que els faci memòria d’on venim, on som i cap a on anem pel que fa a la política industrial a Catalunya:
 • Durant anys hem patit el fenomen de les deslocalitzacions i hem vist caure sectors industrials productius com el tèxtil, la línia blanca d’electrodomèstics, la metal·lúrgia, etc.

 • Durant molts anys la política industrial a Catalunya, no va ser gens preventiva ni caracteritzada per la planificació estratègica. Les multinacionals van venir a Catalunya pels costos baixos i per les subvencions a la implantació (moltes se’n van anar als països de l’Est, Àsia o al Marroc).

 • Abans del nou govern tripartit que comença a governar l’any 2004, la política industrial es basava principalment en aquella que no existeix, o bé existeix de forma discrecional, amb un repartiment sense concurrència competitiva d’ajuts (per exemple un import de 8 milions €, que permetia ajudar a construir naus, encara que no tinguessin un projecte industrial al darrere -em refereixo a ACC Cervera que a hores d’ara ja ha tancat).
  Les deslocalitzacions eren beneïdes pel govern.

 • Es mantenien amb càrrec a l’erari públic empreses en pèrdues (MITASA, Puigneró).

 • Es concedien préstecs o s’avalaven empreses i projectes insolvents mitjançant la Comissió Assessora Reconversió Industrial de Catalunya (CARIC), primer, i una incorrecta utilització de l’ICF, després. El nivell de fallides va comportar, en els primes anys del tripartit, haver de proveir 50 milions d’euros.

 • Es va viure la privatització dels centres de serveis a les empreses, construïts amb fons públics (IDIADA, LGAI).

A partir del 2004, la política del govern va variar cap a una política industrial basada en:

 • L’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana que cercava caminar cap un nou model productiu de béns i serveis basat en la incorporació de coneixement en comptes de baix valor (entès el basat en salaris baixos i condicions precàries). I un instrument del qual és la llei que avui aprovarem.

 • Ajudar amb transparència i concurrència pública a les empreses que modernitzen els seus productes o els seus processos: increment d’ajuts a la Innovació per valor de 70 milions de €, disseny i posta en marxa de la xarxa de centres tecnològics que donaven suport als sectors, exigir una actitud responsable en els processos de reordenació empresarial (per primera vegada s’exigeixen plans socials en els ERO).

 • Fomentar el diàleg i la negociació per aconseguir la flexibilitat que necessiten les empreses.

 • Fomentar la internacionalització de les empreses.

Després d’haver sentit les intervencions dels diferents compareixents en comissió, hem vist com es valora positivament l’existència d’una Llei de política industrial, i algú fins i tot ens deia que si us plau que anéssim ràpid, abans que acabés de desaparèixer la indústria catalana, donada la cruesa de la situació actual.

Aquí hem de remarcar els esforços del govern i del President per trobar solucions a situacions difícils a les grans indústries del país (Nissan, Seat) i a tantes d’altres, petites que a través de les diferents línies de l’ICF, el Cidem o el Copca s’està intentant ajudar.

A través de les dades és palesa la importància de la indústria a Catalunya:
· Un de cada quatre euros que factura la indústria espanyola els genera a Catalunya.
· Catalunya significa un 25% del negoci industrial d’Espanya, el 33% de l’exportació i el 40% de les patents. El pes de Catalunya a l’Estat més determinant en l’àmbit de l’economia sòlida és el que es basa en la indústria.
· Catalunya ha estat dels pocs territoris de l’OCDE que en els últims 15 anys hem guanyat llocs de treball a la indústria.

Per això, per a nosaltres, el Grup Parlamentari Soc-CPC és imprescindible continuar mantenint el perfil de la Catalunya industrial, amb un rol central i estratègic a l’hora d’avançar decididament en el canvi de model productiu i en el procés de transició cap a una economia del coneixement, tal com estableix la llei.

Ens va encoratjar l’altre dia a la comissió la compareixença que ens presentava el Pla Indústria XXI amb uns plantejaments renovats en què es parla de la indústria tradicional, però també l’emergent i els serveis a la indústria, que resten ben recollits en la llei... i que els compareixents celebraven que avui l’aprovéssim. Amb aquests paràmetres la indústria representa més del 50% de l’economia catalana en ocupació i PIB.

Per tant, la Llei parla d’aquesta Nova Indústria amb uns nous valors de modernitat, multisectorialitat, solidesa, responsabilitat social, motor de creixement, de recerca i d’innovació i d’ocupació qualificada, atractiva, moderna, líder i professional, eix vertebrador social i econòmic, la que aglutina les activitats productives pròpiament industrials i les dels serveis a la producció (directament a la producció industrial).

Les instàncies empresarials també ens deien que la internacionalització, la innovació com a elements de competitivitat que planteja la Llei són una de les claus de sortida de la crisi per a la indústria. Segurament no es coneixen prou els esforços fets des del govern de la Generalitat per ajudar els diferents sectors industrials tant a la internacionalització com a la innovació, i no només ara fruit de la conjuntura, sinó ja des del 2004 i especialment partir de la signatura de l’Acord estratègic:
_________________
Per a nosaltres aquesta és una llei que planteja accions que aborden qüestions estructurals, que demostren la voluntat explícita del govern per fer una política industrial clara, concreta, moderna, tal com correspon al segle XXI, això és el que planteja la llei. Així, vol oferir una resposta clara al teixit empresarial mitjançant la millora, tant dels mecanismes i instruments de planificació i suport, com de l’entorn i les condicions de competitivitat en les que les indústries catalanes i totes aquelles empreses que s’hi relacionen desenvolupen la seva activitat, en sintonia amb els objectius que segons la UE la política industrial dels estats membres ha de tenir, igualment se situa en la línia dels objectius marcats per l’Estratègia de Lisboa.

Un element que considerem rellevant a la llei és la creació del Consell de política industrial, com a òrgan de participació i diàleg social, així com la participació en l’Observatori de prospectiva industrial i aportant un informe anual al Parlament amb els resultats assolits, que fins ara no hi havia hagut. (ple, comissió de polítiques sectorials, presidència i vicepresidència).

Com a conclusió podem dir que la Llei que aprovem avui modernitza la concepció de la indústria i es dota d’uns instruments adequats als temps actuals: la integració en un únic ens del copca-cidem que és l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (Acc1o, cidem-copca) per a una actuació més coordinada i eficient: amb l’objecte d’executar les polítiques de la Generalitat en els àmbits de la innovació, la transferència tecnològica, la internacionalització, el foment i la captació d’inversions i la millora continuada de la productivitat de l’empresa catalana. A banda de crear també l’ens de coordinació i gestió de les participacions a entitats (AVANÇa; LGAI i IDIADA).

Que a més a més ha cercat la concertació i la participació dels agents socioeconòmics directament implicats en la política industrial, fet que per a nosaltres és important, perquè a més se n’han recollit gran part de les seves aportacions, i a més dóna fe una vegada més d’una nova manera de fer d’aquest govern des del 2004.

Per acabar voldria agrair, facin el que facin finalment amb el seu suport a la totalitat del text de la llei, les seves aportacions a través de les esmenes acceptades i les transaccions que de ben segur han ajudat a millorar el text, tant de CiU, com del PP, com del senyor Domingo del grup mixt... així com les encertades aportacions de la lletrada Anna Casas que ens han ajudat a millorar-ne la comprensió i el lligam amb altres normatives com la llei de seguretat industrial, etc. Aportacions en la línia:

 • Que la llei va adreçada a les indústries i als serveis destinats a la producció.

 • La llei com a impulsora de l’ús i aplicació de les TIC per l’administració i les empreses.

 • Els principis de simplificació i agilitació de la tramitació (art. 6.2) (es prescindeix del règim d’autorització pel de la comunicació prèvia (llevat que hi hagi normativa sectorial específica) i la inscripció al registre d’establiments industrials.

 • La coherència en la vinculació amb la Llei de Seguretat industrial pel que fa a la Qualitat industrial.

 • Així com una incorporació en la línia d’adoptar mesures per evitar processos de deslocalitzacions industrials perquè no suposin la pèrdua de teixit industrial a Catalunya.

Veieu-ne la intervenció

14 de juny 2009

L'anunci del PSC


Pregonera de la Festa Major de Campoamor

BONA NIT CAMPOAMOR. BUENAS NOCHES CAMPOAMOR.

Torna la Festa Major al barri!
Torna la celebració!
Torno des d’aquest lloc a demanar-vos que us vestiu amb el vostre millor sonriue, i gaudiu d’aquests dies de festa que teniu per endavant.

Fa sis anys em vau brindar la meva primera oportunitat de compartir aquest mateix moment amb vosaltres. Avui torno a tenir l’honor de fer el meu segon Pregó de la Festa Major de CAMPOAMOR.

Fins i tot el nom del barri convida a tornar-hi. Un nom que prové de l'escriptor asturià del segle XIX Ramon de Campoamor. Un important home de la seva època que llavors ja va escriure: No rebutgis els teus somnis. Sense la il·lusió el món que seria?

Doncs, jo tinc més d’ un somni per Campoamor.

Veure que les nenes i els nens que estan per aquí aquest vespre creixen en uns carrers i places netes. Que joves i no tan joves tenen tots els equipaments i serveis necessaris per viure-hi amb una plena comoditat. I les persones més grans, perquè mireu quins avis més “guapos” tenim aquí, poden accedir a una residència o pisos per gaudir del seu barri de tota la vida.

Sé que aquests somnis són possibles. Ja no som aquell Campoamor que va néixer a principis de la dècada dels 50 amb els pisos de SAIDA. Amb il·lusió, com la que mostra l’Associació de veïns, ja hem aconseguit moltes coses pel barri. Però sé que hem d’aconseguit moltes més.

En aquests moments, gràcies als fons estatals la plaça de Picasso millora amb la construcció d'un parc infantil i l'eliminació de barreres, unes obres que donen feina a 20 persones. A tocar d'aquest espai, una altra empresa es fa càrrec de les obres d'urbanització del carrer de Campoamor, entre els carrers de Concha Espina i de Josep Comas.

Ara estem esperant que la Generalitat aprovi també la sol·licitud d'ajudes que ha fet l'Ajuntament de Sabadell, acollint-se a la Llei de Barris per a la millora integral al districte sisè de la ciutat. El projecte inclou una cinquantena d'actuacions de caire urbanístic però també de caire social. Un projecte que compta amb un pressupost de 14 milions d'euros i que, en cas de ser aprovat pel govern català, beneficiaria a prop de 30.000 sabadellencs.

Quina alegria seria aconseguir aquest altre somni també pel barri!
Perquè igual que una mare vol el millor pel seus fills i filles jo vull el millor pel meus!
Per les veïnes i veïns de Campoamor!

I és que com Ramon de Campoamor comentava en el seu temps en un dels seus poemes:

"Los padres son tan buenos,
que hasta el menos iluso,
anhela para yerno,
un noble ruso"

Doncs, jo gent de Campoamor anhelo per tots vosaltres, i com diria un altre poeta, que aparqueu el dia a dia, i que us deixi, si més no durant Festa Major ser feliços pels quatre costats del cor, rient, ballant o passejant.

Que quan diumenge a dos quarts d’onze de la nit veieu el castell de focs penseu que ha valgut la pena viure la Festa Major de Campoamor.

Bona festa!

Ikea a Sabadell!

La bona notícia es va confirmar divendres al matí, quan tan Ikea com Sabadell Parc Empresarial van enviar sengles comunicats que havien tancat l'acord perquè Ikea s'instal·lés al Sant Pau de Riu-sec.

Aquí hi ha hagut molta feina! De molta gent! Però també del lideratge clar que té la ciutat i el seu govern! Amb un munt d'inversions i d'infraestructures en marxa que la situen en molt bones condicions per sortir-se'n al millor possible.

En un moment com l'actual és una bona notícia que Ikea s'instal·li a la ciutat, pel que significa de dinamització i motor d'una nova àrea d'activitat econòmica de la ciutat, per la inversió que significa, pels llocs de treball, que segons sembla, seran prioritàriament de Sabadell!

Enhorabona a tothom que hi ha treballat de valent per aconseguir-ho! la ciutat s'ho mereix! Com deia algú per la xarxa divendres, Sabadell és al mapa europeu... Desitgem que ben aviat poguem dir Blat, al sac i ben lligat!

01 de juny 2009

Recta final de la campanya per Europa

Ja estem a la darrera setmana de la campanya de les eleccions europees del 7 de juny on decidirem quin és l'equip majoritari que marcarà la pauta els propers anys a Europa.


Aquests dies hem pogut veure i sentir com des de cada opció política es plantejaven objectius diferents; des del PP com una moció de censura contra Zapatero, des de CiU com unes primàries amb el tripartit en vistes a les properes eleccions autonòmiques... De fet així no s'aconseguirà el que és i hauria de ser l'objectiu de les eleccions, fer pedagogia sobre què és Europa i què es proposa per al govern d'Europa per als propers anys. La veritat és que si en som espectadors, hi ha una veritable crisi d'europeisme.


Ara bé, m'agradaria remarcar una de les poques opcions que treballa en clau europea, amb veritable opció de ser un partit amb visió europea, es tracta dels socialistes europeus, amb propostes globals, en clau estrictament Europea.


Enllaço alguns webs on trobareu informació sobre les seves propostes:


http://www.efutur.eu/europa/

http://www.mariabadia.cat/

http://www.socialisteseuropeus.cat/

http://www.noucicle.org/obiols

http://www.nuriaparlon.wordpress.com/