24 de febrer 2011

Mesures per a la reactivació econòmica. Moció 23 de febrer

Des del grup parlamentari socialista, ja hem dit en diverses ocasions que estarem en totes aquelles iniciatives que sumin i que vagin en la línia de promoure la reactivació econòmica i la generació d’ocupació, i sobretot, el manteniment del teixit industrial de Catalunya


Ens trobaran per impulsar totes aquelles mesures que serveixin per:

• evitar deslocalitzacions,

• millorar el finançament,

• aplicar la recerca i la innovació a les empreses

• la internacionalització

• la simplificació administrativa i l’agilitat de tràmits (q per altra banda els recordo –senyor conseller, que més enllà d’una voluntat política que puguem tenir, és una obligació marcada per la Directiva Europea de Serveis que hem d’acomplir).

• les infraestructures de suport a l’activitat econòmica

• la millora de l’ocupabilitat de les persones

En definitiva, mesures gairebé totes elles incloses a l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana que avui mateix hem aprovat moció per convocar la cimera, revisar i actualitzar.

I som i serem molt insistents i persistents instant el govern a ser molt més proactiu en els casos que estan planant en aquests moments a Catalunya que poden significar la pèrdua de teixit industrial com són el de Yamaha -ens va decebre l’actitud del Conseller Mena en primer moment donant per fet el tancament-, o els casos de Derbi, Valeo, Càrnies Vilaró, Estampaciones Sabadell, etc.

I ens alarmen les sapastreries de CiU al Congrés dels diputats amb aquesta desafortunada esmena que posa en risc els 1000 llocs de treball que havia de contractar SEAT a través del SOC, que el Conseller va fer esment a la interpel•lació del passat ple. Ara hauran de córrer a desfer el nyap que ha impulsat el senyor Duran a Madrid.

Faré un incís -veient les esmenes que ha presentat CiU, ens sorprèn veure com descafeïnen la moció original, com ens havíem sentit dir tantes vegades amb to incisiu per part de la senyora Borràs quan el grup socialista en presentava... celebrem que ara amb les seves esmenes sra. Borràs avali la nostra manera de procedir, que vostè abans tan rebutjava!

Hem presentat esmenes a la seva moció, perquè coincidim en les línies generals que fan propostes genèriques, però també perquè en algunes qüestions no coincidim en els fons, per això fem les esmenes amb la voluntat que ens les accepti i poder traslladar un missatge cap als ciutadans de què treballem en la mateixa direcció per resoldre els seus problemes, i generar confiança, que és el que més cal en aquests moments (avui li hem sentit a dir al senyor Mas). Tot i que el guirigall del seu govern no hi contribueix gaire a generar aquesta confiança.

Vostè ja sap que no compartim gens els seus plantejaments en matèria de fiscalitat (moció avui) per tant, proposem suprimir el punt número 2.

I tampoc no compartim el fons respecte del SOC, i així en proposem esmena per proposar que el govern:

Intensifiqui i prioritzi les mesures que afronten la reforma del SOC dotant-lo dels recursos suficients que li permetin augmentar la intermediació entre les persones treballadores desocupades i les empreses

Perquè com ja sap, nosaltres volem que el SOC continuï millorant per ser més eficient i més eficaç, que acompanyi els aturats en la millora de les condicions de retorn al mercat laboral.

Senyor Conseller, el SOC no és assistencial ni gestiona les polítiques passives (tal com vostè va dir a la interpel•lació), això són competències exclusives de l’Estat, que amb l’aprovació del Reial Decret llei 2/2011 del passat divendres, de mesures urgents per a la millora de l’ocupabilitat i la reforma de les polítiques actives d’ocupació lliga les polítiques actives i les passives, i aquí el SOC tindrà un paper fonamental, per això cal continuar el procés de millora que els darrers anys s’han impulsat per tenir uns serveis públics d’ocupació com Catalunya es mereix:

S’han millorat les Oficines de Treball:

o Telematització de serveis,

o Nou model de reorganització de processos x optimitzar els recursos disponibles

o Infraestructures rehabilitades

o Els punts d’autoservei

o L’ampliació l’horaris

o La incorporació de nous orientadors i les aules de recerca intensiva de feina.

Li recordo, honorable conseller que l’increment del nombre d’orientadors al SOC el va fer el govern del president Montilla i convertir el SOC en un servei proactiu orientat a la reinserció de les persones i a la intermediació amb les empreses també.