25 de gener 2013

A l'oposició de Sabadell sobre el cas Mercuri

Davant de l'actitud dels grups de l'oposició municipal de Sabadell i la condemna que fan de l'Alcalde Manuel Bustos i dels regidors i càrrecs de l'Ajuntament imputats en el cas Mercuri voldria dir-los el següent:

No som nosaltres qui ha de dir-los què han de fer, ara bé, volem demanar a CiU, el grup que té més nombre de regidors (5) després del PSC (13), que donada la seva responsabilitat al país -exercida en nombrosos ajuntaments, diputacions i al govern de la Generalitat- escolti i faci cas de les paraules de l'Honorable President de la Generalitat de Catalunya i President de CDC, en les seves declaracions del dia 22 de gener de 2013 a 8TV:

Entrevista de Josep Cuní, al president de la Generalitat el 22 de gener del 2013 (enllaç de l'entrevista, comença al minut 1h 1m i 37s i acaba a 1h 4m i 31s)."Doncs miri, això es resol primer posant-t’hi, encara que sigui només una mica de serenitat i d’objectivitat. De serenitat i d’objectivitat, perquè de tot això que vostè diu hi ha coses que estan provades, hi ha coses que no estan provades i que ja es veurà que passa, i hi ha coses que estan inventades. Després, la imputació, què vol dir? Per què, aquí, permeti-m’ho que li digui, vostès comunicativament la imputació la consideren sempre la culpabilitat. I la imputació no és la culpabilitat, la imputació és uns indicis, que poden ser ferms o no, que es poden fer sobre una persona o sobre una organització i el que li donen a aquesta persona o aquesta organització és la possibilitat de defensar-se en un procés judicial que és el fonament de l’estat de dret. Quantes vegades han vist vostès persones imputades que després del procés judicial ha acabat amb una exculpació total? Exculpació judicial però no social. Perquè la condemna social ja hi ha sigut abans. Per tant, un pèl de serenitat, un pèl d’objectivitat i molta fermesa quan es tracti de casos que estan provats. Aquí sí que no hi ha d’haver indulgència, aquí hi ha d’haver tota la càrrega de les decisions, de les dimissions, dels processos judicials que han de ser més ràpids del que són perquè fixi’s que ara estan sortint sentències de casos que van començar fa 10 anys enrere i això es fa insuportable per part de la població i però també per part d’aquelles persones que estan posades en aquests processos judicials, que tens la sensació de què et passaràs mitja vida allà i moltes vegades indefens. Per tant, quan hi hagi casos provats: aquí s’ha d’actuar amb tota contundència, i amb totes les conseqüències, però a partir d’aquí mirem cada un d’aquests casos, fins a quin punt doncs tenen base, o no tenen tanta base etc., etc. I fora molt bo que alguns que després s’abraonen sobre casos doncs d’aquests, quan els hi passa després a ells aleshores diuen que ells no tenen res a veure. Això ho hem vist en aquestes darreres setmanes. I moltes històries, moltes calúmnies i moltes falsificacions ..."

Els demanem que li facin cas, no els demanem res més.

Ara bé, no sabem per què els grups municipals de l'oposició tenen tanta pressa a fer dimitir l'Alcalde, no són ells qui l'han de condemnar, sinó que és el jutge qui ha de jutjar. No és raonable que el condemnin quan no toca.

La nostra pressa és que la justícia sigui ràpida i aclareixi al més aviat possible els fets, i que pagui amb el pes de la llei qui sigui culpable. Nosaltres tenim la consciència ben tranquil·la.

Ara continuarem treballant intensament per defensar i acreditar l'honorabilitat dels acusats de l'Ajuntament. També volem agrair de nou a totes les persones que durant aquestes setmanes, en molts d'actes d'entitats, pel carrer o en les nostres activitats ens han manifestat el seu calorós suport i confiança en l'Alcalde, els regidors i tots nosaltres. Això és mostra de la maduresa democràtica de la ciutat de Sabadell. No els fallarem.

No podem acceptar de cap de les maneres el que pretenen els grups municipals de l'oposició: que l'Alcalde i els regidors imputats callin i no puguin parlar. Això no ho podem permetre, sobretot perquè ho fan per defensar la seva honorabilitat, i ho han de fer amb els mateixos mitjans amb els que se'ls culpabilitza i condemna.

I nosaltres tampoc no callarem, perquè estem convençuts que són innocents.

Montserrat Capdevila Tatché