06 d’octubre 2011

Responsabilitat social, també ara

Ja fa més d’una dècada que es parla i es debat sobre la responsabilitat social i sobre la importància que les empreses integrin les preocupacions socials i ambientals en la gestió de la seva activitat. Durant aquest temps, hem passat d’una situació de creixement econòmic i plena ocupació a una profunda crisi econòmica que està destruint llocs de treball i empreses senceres.

I ara què? L’actual conjuntura econòmica fa viable la gestió de la responsabilitat social a les empreses?

Per als que entenen la responsabilitat social empresarial (RSE) com una acció social o com una acció de filantropia, com un retorn a la societat de part del que guanya l’empresa, és clar que en aquests moments de moltes dificultats i pocs guanys no és factible per a moltes empreses destinar-hi part dels seus recursos i temps.
Ara bé, nosaltres creiem que una cosa és la responsabilitat social i una altra la filantropia. La diferència rau en el fet que la gestió de la RSE aporta valor a l’empresa, mitjançant la gestió de determinats aspectes socials i ambientals en les activitats econòmiques i empresarials que desenvolupa l’organització, de manera que la posicionen millor respecte a la competència.
És, doncs, una forma de gestió voluntària, innovadora i transversal, orientada a incrementar la competitivitat de l’empresa i a fomentar el seu desenvolupament sostenible, alhora que contribueix a construir una societat millor. Una aposta per la qualitat i l’excel·lència en la gestió empresarial, tot invertint més en el capital humà, en l’entorn i en les relacions amb els interlocutors.
Per exemple, una empresa que decideixi fer una gestió responsable del seu personal tindrà les persones més motivades i fidels. Això, alhora, significa més motivació, menys absentisme, menys rotativitat... i, per tant, més productivitat.
 
Igualment, una empresa compromesa amb el medi ambient vetllarà per fer un ús eficient de les energies. Però això també li aporta beneficis. En aquest cas, en forma d’estalvi en les despeses de consum a curt termini. Però també un millor posicionament competitiu a llarg termini, ja que es preveu que els subministraments s’encareixin sensiblement els propers anys.
Així mateix, la RSE implica dialogar amb els grups d’interès de l’empresa per tal de conèixer les seves expectatives i necessitats i, en conseqüència, poder desenvolupar accions concretes que hi donin resposta i aportin valor tant a la mateixa empresa com a aquests agents, vetllant alhora per un creixement sostenible, perdurable en el temps.
El diàleg continu i transparent és necessari per construir relacions basades en la confiança i per tant fidelitza el personal, la clientela i la proveïdoria. Però, a més, l’escolta activa de les diferents parts implicades possibilita descobrir idees innovadores que millorin un producte, un servei, un procés de producció, o la detecció i correcció d’errors i defectes que perjudiquen la nostra imatge.
La RSE, doncs, aconsegueix harmonitzar el compromís de l’empresa de promoure activament el desenvolupament social i el respecte al medi ambient, amb els seus resultats econòmics i la protecció dels seus interessos a llarg termini. I és que l’acció de l’empresa responsable té un efecte beneficiós sobre l’entorn social i ambiental, però sense renunciar a una activitat econòmica amb resultats positius i posicionant-se millor per al futur, gestionant intangibles com reputació, fidelitat i innovació.
 
Montserrat Capdevila Tatché
Tinenta d'alcalde de l'Àrea d'Economia i Serveis Centrals