23 d’octubre 2014

25 anys del CPNL, un instrument per a la cohesió social

Fa vint-i-cinc anys, el 1989, va néixer el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), un ens públic amb personalitat jurídica pròpia fruit de la complicitat entre la Generalitat de Catalunya, 81 ajuntaments i 37 consells comarcals. Durant tots aquests anys els centres de normalització lingüística locals, amb una gran capil·laritat a tot el territori, han fet una gran tasca intentant arribar al màxim de racons de Catalunya amb l’objectiu de fer créixer el coneixement i l’ús social del català, en definitiva, ha fet de la llengua una eina de cohesió social.

Durant el 2014 hem celebrat el 25 aniversari del CPNL. D’aquests 25 anys he tingut l’honor de formar-ne part 14 (del 1999 al 2013), més de la meitat, com a membre del Consell d’administració i del Consell de Centre de Sabadell. Tot un honor que m’ha permès conèixer a fons un instrument al servei dels ciutadans, de la cohesió social i del coneixement i ús de la llengua catalana, i treballar intensament per a la seva implantació i creixement.

En aquests 25 anys, el CNL de Sabadell ha fet classes de català a 40.000 alumnes, ha corregit més de 133.000 pàgines i ha vist nèixer el programa de voluntariat per la llengua amb les primeres 6 parelles el 2003 que ha crescut fins arribar a les 5.500 el 2014.

El treball del CPNL és actualment més necessari que mai. No es pot baixar la guàrdia, en uns moments de retallades i de reculada social, cal tenir present que la política lingüística també és una política social de proximitat, i des de Sabadell s’ha fet molta i molt bona feina. La implicació i el lideratge del govern de la ciutat ha estat fonamental per a l’extensió dels plans, dels projectes i de les actuacions de formació i sensibilització lingüística desenvolupats des del Centre de Normalització Lingüística de Sabadell (CNL Sabadell), les escoles d’adults i les diferents entitats de la ciutat.

Cal, però, adequar els projectes a les noves realitats i necessitats de les ciutats i del país. Però no ho pot fer el CPNL sol, i menys encara en moments de dificultats econòmiques per als municipis. Els ajuntaments  s’han fet corresponsables de les polítiques lingüístiques que són competència de la Generalitat i ho han de continuar fent. Per això, cal demanar a la Generalitat el finançament adequat per continuar desenvolupant-les d’acord amb les diferents realitats i necessitats del territori.

Volem un país on tothom que hi visqui entengui i parli català i castellà, com a mínim, i d’altres llengües, perquè a les ciutats ens hi hem de poder entendre tots, hem de valorar totes les nostres llengües , i hem de poder conèixer més llengües internacionals per ser competitius i tenir més oportunitats.

En aquest camí, el CPNL continua tenint un paper fonamental i molts reptes per als propers 25 anys: 1. Liderar un gran pacte per a l’impuls de la llengua catalana en tots els àmbits, amb el lideratge municipal juntament amb tots els seus actors des d'on es coneixen millor les necessitats sociolingüístiques . 2. Que la Generalitat de Catalunya garanteixi els recursos per a la sostenibilitat del CPNL d'acord amb les necessitats sociolingüístiques de cada territori, tot adaptant-s’hi. 3. Estabilitzar els programes d’acolliment lingüístic i de voluntariat per la llengua que tan bons resultats han donat en els darrers anys per al coneixement i l'ús de la llengua catalana. I 4. Continuar potenciant  tots els programes per a la formació de la llengua catalana, així com la dinamització en l'ús de la llengua, especialment en els sectors socioeconòmics i en aquells on es troba encara subrepresentada.

En definitiva, és imprescindible continuar apostant per aquesta eina de proximitat, que sap i coneix millor que ningú les necessitats per al coneixement, però sobretot per a l’ús, donada la seva configuració i el paper clau que hi juguen i hi han de continuar jugant els ajuntaments.