08 de gener 2007

Fem camí cap a la igualtat

En principi, tot pot resultar més fácil quan depèn d'una mateixa. Aquesta afirmació la podem aplicar a moltes realitats de la vida quotidiana i, en el cas concret del mercat laboral, aquesta afirmació també té la seva importància. Per exemple, és el que moltes dones deuen haver pensat a l'hora d'empendre el camí cap a la igualtat. La dona, essent la responsable de la seva pròpia empresa, pot construir la seva carrera profesional sense haver d'afrontar tants entrebancs per raó de gènere. És un fet que cada any augmenta la presència de la dona en el mercat laboral. Però encara és evident una situació de desigualtat entre homes i dones, ja sigui en l'accés com en les condicions de treball o en les possibilitats de promoció. En aquest context, moltes dones han apostat per crear el seu propi negoci. Perquè l'empresa és un espai privilegiat per generar independència personal i econòmica i demostrar, alhora, la valúa de cada persona.

Llegeix l'article