10 de febrer 2007

De visita per Sabadell

Avui al matí, més de 600 persones hem tingut l'oportunitat de fer el procés de seguiment de les actuacions que a la ciutat s'han anat fent els darrers anys. Quants projectes! Així tots junts impressionen. Quanta feina feta! Quanta feina encara per fer! Els comentaris de la gent: "buf que impressionant el Principal, i el "Castell de Can Feu"? " Quant de terreny per recuperar de parc!" i el Centre de Fires i Congressos!" "Això de la fira aeronàutica serà important!" De fet, és clar que la ciutat està en plena transformació i té clar el seu futur... De fet aquest futur ja fa temps que l'ha anat definint amb els projectes que s'estan desenvolupant i es desenvoluparan fins el 2010.

El Congrés Sabadell ciutat va ser un bon espai per fer aquesta projecció, però també ho han anat essent els diferents processos participatius, alguns més modestos i d'altres més grans, que es van desenvolupant en diferents moments i espais. En aquests moments un procés modest, però de gran transcendència per a les zones afectades de la ciutat, és el Pla de barris a l'entorn del Ripoll, que fa que es vagin definint els projectes que els barris de la ciutat necessiten.