18 de març 2007

100 dies de govern i molta feina!

Tot resumint el balanç de 100 dies del nou govern d'Entesa presidit per José Montilla podem dir que hi ha hagut continuïtat en les polítiques socials, més serenitat i menys soroll, això és el que calia pel país.

Val a dir que déu n'hi do la feina que s'ha fet: ja són en tràmit parlamentari més de 17 lleis, algunes de les quals d’especial transcendència com la Llei de Serveis Socials o la Llei del dret a l’habitatge.

Per altra banda, cal recordar l’esforç constant per garantir el desplegament de l’Estatut, concretat en la Llei de creació de l’Agència Tributària de Catalunya, la reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya, el nomenament dels representants de dues de les comissions bilaterals i la creació el Consell per a l’Impuls i el Seguiment del Desplegament de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

A més d’això, el govern ha posat l’accent en la política social, amb la Llei de barris, més escoles i mesures per a la gent gran i les famílies, per exemple. Només cal veure el Pla de govern.

Pel que fa al treball parlamentari, cal dir que durant aquests més de 100 dies d’ençà de la constitució del Parlament, a les comissions de què jo formo part s’han produït les compareixences dels consellers Antoni Castells, Josep Huguet i el proper dia 22 de la Consellera de Treball Mar Serna.

Així mateix, ja s’ha produït la compareixença del Síndic de Greuges de Catalunya que ha presentat l’informe sobre Violència als centres educatius lliurat el desembre 2006 al Parlament. El dia 26 de març també està prevista la presentació a la Comissió de l’informe anual 2006.

Pel que fa a la comissió de la Sindicatura de Comptes, s’han presentat i estan en procés de resolució els informes de l’Agència Catalana de l’Aigua, GISA, Adigsa i la CCRTVC.

Vegeu la conferència del President: Compromís per Catalunya