25 de març 2007

Sabadell: qualitat de vida

La qualitat de vida és la felicitat, la satisfacció, el benestar de la persona. És un concepte subjectiu, propi de cada individu, que està molt influït per l’entorn en el qual viu. Però quan es tracta d’aplicar el concepte “qualitat de vida” a un conjunt de persones, es pot entrar dins del terreny de l’objectivitat. De fet, hi ha estudis que mesuren i poden demostrar la qualitat de vida d’un municipi analitzant aspectes com l’accés a l’habitatge de la població, els equipaments sanitaris, educatius o les infraestructures de les quals disposen els ciutadans.

Un d’aquests estudis ja ha demostrat que parlar de Sabadell és parlar d’un municipi amb qualitat de vida. El grup de recerca AQR (Anàlisi Quantitativa Regional) de la Universitat de Barcelona ha analitzat la Capacitat de Progrés Individual (educació, salut, capacitat de mobilitat, renda, etc.); l’Índex d’Equilibri Social (índex d’igualtat per sexes, serveis assistencials per a la gent gran, etc.), i les Condicions de Vida de la Comunitat (transport públic, medi ambient, serveis culturals, etc.) de la nostra ciutat. Segons l’estudi —que s’emmarca en la xarxa Perfil de la Ciutat integrada per Observatoris de l’Economia Local de deu municipis—, Sabadell ocupa la primera posició en el rànquing dels municipis “grans” (entre 80.000 i 250.000 habitants) de la província de Barcelona a causa de la major taxa de creixement registrada al llarg del període comprès entre els anys 1991 i 2002.

Sabadell presenta avantatges comparatius en termes del dinamisme de la seva població, de la seva dotació automobilística, de les possibilitats d'accedir a un habitatge nou, del grau de cobertura de les necessitats de la gent gran resident, de la qualitat dels seus habitatges i de les seves dotacions educatives, entre altres aspectes.

Veieu l'article complet