18 de juliol 2007

Acabem el període de sessions fins a setembre!...

Amb les tres que hem aprovat al Parlament avui, ja són deu les lleis aprovades durant aquest curs parlamentari. A partir del mes de maig el Parlament ha començat a agafar molt bon ritme. Cal tenir en compte que encara hi ha en tràmit 12 projectes de llei més. Això significa que en 8 mesos, el nou Parlament i el nou Govern han treballat a molt bon ritme.

  1. Llei 1/2007, del 5 de juny, del Consell de Relacions Laborals
  2. Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
  3. Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública
  4. Llei 4/2007, del 4 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007
  5. Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres
  6. Llei del Centre d’Estudis d’Opinió
  7. Llei de l'Agència Tributària de Catalunya
  8. Llei de creació de l'Institut de Seguretat de Catalunya
  9. Llei de regulació del servei públic d'atenció de trucades d'urgència i de creació de l'entitat de dret públic Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'urgència 112 Catalunya
  10. Llei de reforma de l'Institut Català de la Salut

Esperem que en acabar l'any puguem acabar el tràmit de tots els projectes de llei que hi ha en curs, sobretot aquelles que tenen especial transcendència i impacte vers els ciutadans. Em refereixo als projectes de llei de Serveis Socials i d'Habitatge.

Cal remarcar que algunes d'elles resulten del desplegament del nou Estatut, per tant, qui és que qüestiona el bon ritme del desplegament? Tenint en compte també que ahir va tenir lloc la reunió Generalitat-Estat sobre traspàs de competències i ja es va arribar a acords també rellevants, que ben aviat ja es notaran. Per una banda, els acords concrets dels traspassos de competències sobre l'Hospital Clínic, l'ordenació i gestió del litoral, seguretat privada, declaració d'utilitat pública d'associacions i beneficis fiscals i assignació de l'ISBN i l'ISSN. Per altra banda, l'obertura de les ponències pels traspassos del servei de rodalies de Renfe, la inspecció del treball, l'expedició i homologació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris i el Museu Arqueològic de Tarragona. Ja ho deia, es pot anar més ràpid, però déu n'hi do. Potser... cal seguir la dita "a poc a poc i bona lletra". Només han passat 8 mesos de govern i ja hem arribat aquí. Quants anys va trigar CiU a desplegar l'Estatut del 1979? Crec recordar que encara no va acabar....

1 comentari:

garmir ha dit...

Que tinguis bones vacances, el Parlament Català treballa més que l´espanyol, al juliol encara feu plenaris.