16 de novembre 2008

La llei d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

Dijous dia 13 la FMC organitzava la jornada sobre la Llei d'accés electrònic i quins reptes planteja a les administracions locals.

Quines són les preguntes-clau que es fan els Ajuntaments?

El 23 de juny de 2007 es va aprovar la llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Una llei básica que afecta totes les administracions i, tot i que requereix d’un desplegament reglamentari a escala autonòmica i municipal, marca una línia clara per al desplegament de l’administració electrònica a l’Estat i al nostre país.

Aquesta llei marca un abans i un després en la relació dels ajuntaments amb els ciutadans, ja que reconeix per primera vegada el dret dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb totes les administracions. Per tant, aquesta llei d’accés electrònic imposa unes noves obligacions a l’administració local quant a garantir aquest dret ciutadà preferentment a partir del 31 de desembre de 2009.

Els municipis catalans són molt conscients dels reptes a què s'enfronten de cara a adaptar-se a la nova Societat de la Informació i el Coneixement i en l’acció de govern tenen una llarga experiència en:

  • les polítiques d’alfabetització digital per lluitar contra l'exclusió que prové de l’ús d’aquestes tecnologies,
  • les polítiques d’impuls d’introducció de les TIC en les empreses i el teixit econòmic,
  • les accions per a l’adopció de les TIC en els propis ajuntaments, tant de forma interna com incorporant-les en els serveis als ciutadans, principalment a través de les oficines d’atenció ciutadana i als webs.

Però ara aquests reptes tenen una estratègia nacional de desplegament i unes dates marcades en el calendari. El reconeixement del dret dels ciutadans per accedir als serveis públics marca un horitzó clar als ajuntaments. I una pressió en el temps i per tant en les organitzacions internes i en els pressupostos. Per això les qüestions clau dels ajuntaments quant a l'administració electrònica són:

La incorporació de les TIC a la gestió municipal i també a la relació amb els ciutadans fa ser més competitius els ajuntament, obliga a desplegar millor les polítiques a partir de les restriccions pressupostàries que suporten i en el context de crisi en què ens trobem.

L’ús d’Internet i els ordinadors s’ha estès entre tota la població, especialment a Catalunya i que avui en dia es impensable plantejar qualsevol línia de comunicació amb els ciutadans que no incorpori les tecnologies d’una o una altra manera.

Però ara hi haurà unes noves obligacions (per llei) en la línia del que ja s'està desplegant. Interessa fer-ho bé. Per això la FMC ha impulsat la realització d’aquesta jornada, amb l’ànim de divulgar la necessitat d’adaptació de les estratègies d’Internet a les noves lleis d’accés. Obtenint l'opinió dels qui estan involucrats en el desplegament actual de l’administració electrònica i posant sobre la taula les preguntes que genera l’adaptació de les entitats locals a aquestes noves lleis, a aquests nous drets electrònics.

Volem fer-ho bé, i una de les coses que estem aprenent d’aquesta nova Societat de la Informació, és que el valuós “coneixement” que tenim dins de les organitzacions es pot compartir entre els municipis generant així molt més coneixement i molt més valor per als ciutadans. Aquesta jornada pretenia posar una mica més de llenya en aquest foc del coneixement necessari per desplegar les polítiques d’administració electrònica.