28 de novembre 2008

Sobre les jornades econòmiques a Sabadell

Dilluns dia 24 fèiem al Vapor Llonch la penúltima de les jornades econòmiques per analitzar la situació econòmica actuali plantejar les propostes de cada grup municipal. Per part del PSC em va correspondre a mi mateixa. Tot seguit la meva intervenció:

No entrarem ni a analitzar les causes, se n’ha parlat abastament al llarg de les jornades, i les conseqüències crec que es coneixen prou bé:
 • Crisi financera>bombolla immobiliària>sector construcció
 • Crisi de confiança>sector serveis>sector industrial

Això ha provocat i continua provocant, amb una mena d’efecte cadena: ERO, processos concursals, acomiadaments i atur. En un cercle viciós de baixada dràstica de l’activitat econòmica i atur que ens porta cap a la recessió.

Amb tot això, pateixen les persones, els nostres ciutadans. Aquesta és la nostra principal preocupació. Per això ens preocupa i ens ocupa que es facin totes les mesures i accions per minimitzar-ne l’impacte.

Sabem que l’Estat ha fet i planifica fer moltes coses adreçades a entitats financeres primer, empreses i ciutadans. I li demanem que les acceleri.

Sabem que la Generalitat també, a empreses, famílies i als aturats, i també li demanem que les acceleri.

A escala local, valorem que els diferents grups comparteixin amb nosaltres la preocupació per la situació i també les nostres propostes d’actuació, amb les quals hem pogut veure que coincideixen molts d'ells.

Les que el grup municipal socialista i el PSC ha demanat i demana al govern de la ciutat davant la conjuntura actual:

Que sigui motor d’inversió:

 • tant per la inversió municipal amb tots els equipaments i infraestructures en curs i previstos.
 • com pel desenvolupament del Pla d’infraestructures de Sabadell que la ciutat necessita i ha aprovat amb un gran consens (amb aquests 1.000 milions d’€ planificats i previstos) més els que facin falta per desenvolupar amb la previsió del pla.
 • com pel Pla municipal d’habitatge, com a motor de dinamització dels sectors econòmics vinculats a la construcció.

Que faci una aposta decidida per a les polítiques socials (com ha fet en el Pressupost 2009):

 • Reforçant els dispositius de serveis socials.
 • Reforçant els dispositius del Vapor Llonch per atendre la creixent demanda de serveis de formació i ocupació per millorar l’ocupabilitat de les persones que es queden en atur.
 • Que apliqui criteris d’austeritat, rigor i racionalització de la despesa (com ja està fent). Tot i que també demanem que no vagi massa enllà de manera que perjudiqui en excés els sectors d’activitat econòmica que treballen per a l’Ajuntament.
 • Posi en marxa mesures per a l’estalvi energètic tant al propi ajuntament com per sensibilitzar i ajudar els ciutadans i empreses a reduir la factura (Oficina Municipal de l’energia)
 • Que treballi amb insistència per a la millora del finançament municipal (el nostre Alcalde és a Madrid per treballar per aconseguir-la)
 • Que l'Alcalde continuï liderant el Consorci per a l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, tal com ha fet fins ara juntament amb Terrassa.
 • Valorem molt positivament l’acord que el consell d’alcaldes del Vallès Occidental va aprovar .

Pel que fa a mesures estructurals, creiem clau que el govern municipal continuï fent tots els esforços que està fent en:

 • El desenvolupament dels més de 850.000 m2 quadrats de sòl industrial i terciari, especialment a Sant Pau de Riu-sec
 • Pla d’Innovació i Pacte per la Innovació per incidir i ajudar en el canvi de model productiu i la millora de la competitivitat.
 • Centre d’empreses industrials a Can Roqueta
 • Finalització de la I fase de la Fàbrica Molins
 • El suport a la creació i la consolidació d’empreses
 • Recerca finançament per a nous emprenedors
 • L’accés a Microcrèdits
 • Foment de l’esperit emprenedor

I sobretot, atendre la petició que els agents socials fan:

Davant la situació de crisi, anar i treballar junts per afrontar-la, amb responsabilitat màxima per part de tothom.

I aquí és on en els grups de l’oposició no veiem ni trobem aquesta unitat d’actuació, ni ganes de tenir visió conjunta, ni exercir responsabilitat, sinó el que veiem és aprofitament de la situació per a posicionaments partidistes i d’enfrontament, ridiculització i frivolització de l’acció del govern.

Per acabar demanem: confiança, i les tres i: il·lusió, innovació, imaginació. Davant la crisi, cal trobar les oportunitats i treballar amb esforç, constància, perseverança i enginy per sortir-ne més reforçats.