01 de maig 2008

Manifest del PSC amb motiu de l'1 de maig

Reprodueixo aquí el

MANIFEST DEL PSC AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL PRIMER DE MAIG DE 2008

El PSC vol reiterar, amb motiu de la celebració del Primer de Maig, el seu compromís amb el moviment obrer i el sindicalisme de classe en la seva lluita en defensa dels interessos dels treballadors i les treballadores i per construir una societat més justa.

En aquest sentit el PSC reafirma la plena vigència dels objectius d’assolir el benestar i la cohesió pel conjunt de la societat i, en especial, pels sectors més desafavorits i més exposats a patir el canvi de cicle econòmic que s’ha iniciat. El PSC es compromet a fer-ho des de les institucions que governa i per mitjà de polítiques econòmiques que atenuïn la desacceleració en el creixement, afavoreixin la transformació cap a un model productiu de més valor afegit i que tinguin com a objectiu la plena ocupació de qualitat, com a millor garantia per evitar l’exclusió i l’increment de les desigualtats socials.

El PSC com a opció política majoritària amb màximes responsabilitats de govern i en aplicació dels seus programes electorals, es compromet a posar especial èmfasi en impulsar les mesures de política econòmica que esmorteixin la desacceleració en el creixement, amb el conseqüent risc de pèrdua de llocs de treball. Mesures que han de contribuir també a facilitar el canvi en el model productiu, fent-lo menys depenent de sectors de poc valor afegit, i més capaç de generar ocupació estable i de qualitat. Caldrà continuar posant les bases per a un patró de creixement sa i equilibrat, que possibiliti seguir creixent en termes de PIB però també reduint la temporalitat, com ja s’ha fet en un 3% el 2007 i generant llocs de treball d’alt valor. Caldrà també posar èmfasi en desenvolupar polítiques de promoció econòmica, d’autoocupació i de suport als nous emprenedors i treballadors autònoms, que suposen filons de creació de riquesa i de nous llocs de treball.

El PSC es compromet a impulsar les polítiques d’ocupació que permetin l’adaptació del mercat de treball al nou cicle econòmic, a la formació dels treballadors i treballadores en sectors emergents, i a facilitar l’ocupabilitat d’aquells que hagin perdut el seu lloc de treball en els sectors més afectats per la desacceleració.

En aquest sentit, caldrà donar continuïtat a programes de govern com els plans integrals de formació per a persones aturades que acaba d’aprovar el Govern de la Generalitat amb 82 M€. Pel que fa a les polítiques actives d’ocupació, caldrà afavorir l’encaix entre l’oferta i la demanda en el mercat de treball, evitant distorsions i optimitzant així tot el potencial productiu de treballadors i empreses. Unes polítiques d’ocupació que han de continuar sent fruit del diàleg social permanent entre sindicats i patronals, tot aprofitant la creació de nous àmbits de diàleg com el Consell de Relacions Laborals de Catalunya.

El combat en favor de les polítiques d’igualtat d’oportunitats per raó de gènere, edat, origen ètnic o geogràfic i orientació sexual, té un especial sentit en l’àmbit laboral, on les discriminacions salarials, les condicions laborals, de promoció professional, de salut i de seguretat i fins i tot d’estabilitat en el lloc de treball mostren el seu caràcter més agut i injust. És per això que el PSC referma en aquest Primer de Maig el seu compromís d’impulsar les polítiques que facin possible una societat i un mercat de treball justos i amb igualtat d’oportunitats per a tothom, i fa una crida als seus i les seves militants a sumar-se a les manifestacions i actes commemoratius convocats per les centrals sindicals.

VISCA EL PRIMER DE MAIG !

També el trobareu aquí

1 comentari:

Josep ha dit...

jo tb crec q aquesta pàtina reivindicativa és necessària ara que som establishment.