21 de maig 2008

Moció sobre finances de la Generalitat

El Ple ha aprovat aquesta tarda per unanimitat posar en funcionament l'Oficina Pressupostària del Parlament abans del 30 de juny de 2009. L'Oficina s'encarregarà de fer el seguiment i el control de l'execució dels pressupostos de la Generalitat. El Reglament del Parlament regula aquest nou servei, que dependrà directament del president de la cambra. Aquesta ha estat la meva intervenció presentant l'esmena: