06 de març 2009

De la paritat numèrica a la democràcia paritària

Les dones i els homes socialistes commemorem un any més el 8 de març, el Dia Internacional de totes les dones. Un dia ple de reivindicacions i d´esperances. La situació actual de crisi econòmica fa que l´assentament d´un nou model econòmic i social més equitatiu i igualitari esdevingui més imprescindible que mai, i en aquesta necessària transformació l´experiència, els coneixements i els valors de les dones han de tenir un paper protagonista.Les polítiques progressistes dels darrers anys han significat un avenç importantíssim quant als dret de les dones. Els diferents governs socialistes han construït un marc legislatiu que ha situat aquests drets en l´agenda política. Avui, la Llei integral contra la violència de gènere ens permet disposar de més instruments i més recursos per lluitar contra aquesta xacra intolerable. A Catalunya, el desplegament de la Llei dels drets de les dones per a l´eradicació de la violència masclista suposarà la implementació d´una àmplia xarxa de serveis i recursos per a les dones a tot el territori. La Llei d´igualtat efectiva entre homes i dones i el procés actual de definició de la Llei d´igualtat catalana ens fa donar un gran pas endavant per fer real el dret constitucional a la igualtat i eliminar les discriminacions per raó de gènere, creant condicions d´igualtat en tots els àmbits socials.El respecte al dret de les dones a decidir sobre la seva salut sexual i reproductiva es farà realitat amb una legislació que garanteixi un avortament legal, segur i accessible a totes les dones tal i com ens marquen les diferents conferències internacionals de Nacions Unides i les resolucions del Parlament Europeu.Les fites aconseguides són moltes, no ens podem permetre ni un pas enrere. En aquesta època de crisi és fonamental seguir treballant amb l´horitzó de la justícia social i la igualtat d´oportunitats com a garantia de manteniment de l´estat del benestar.Les dones i els homes socialistes ens vàrem declarar feministes en el darrer congrés del nostre partit. Així doncs, pensem que hem de seguir avançant en l´aprofundiment democràtic, hem de passar de la paritat numèrica a la democràcia paritària. Perquè es tracta de què moltes dones, a més d´accedir a llocs de responsabilitat, puguin exercir el poder amb les condicions necessàries i sense cap tipus de discriminació, en l´àmbit públic i en el privat. Creiem fermament que s´ha de reconèixer el temps, la seva gestió, com un nou dret de ciutadania. Només donant valor a la vida quotidiana de les persones aconseguirem vèncer aquesta crisi i construir una societat on els valors d´igualtat, equitat i paritat siguin els fonaments bàsics de la convivència. El projecte socialista per a la construcció d´una societat basada en la igualtat, l´equitat i la paritat, és un camí en el que és cabdal el compromís i la complicitat dels homes. Aquests homes, que com varen fer les dones fa molts anys, reflexionen sobre el rol social masculí. Aquests homes que estan construint unes noves masculinitats per contribuir i ser partícips, juntament amb les dones, en la construcció d´una societat més justa. Una societat que reconegui el dret de les dones i els homes a compartir en equilibri totes i cadascuna de les facetes de la vida.

1 comentari:

Enrique V. ha dit...

Que se está avanzando en esa normalidad paritaria está fuera de toda duda. El trabajo hecho por las diferentes asociaciones para ello ha sido duro pero, creo que llegados a este punto se debe ya cambiar la estrategía. Creo que todas o al menos la una gran parte, casi el 100%, de las iniciativas que estas asociaciones de caracter feminista excluyen la implicación del hombre. Ahora toca conseguir que los hombre nos impliquemos. Para conseguir que todos esos derechos que tiene la otra mitad de las personas (idealizando en 50% mujer el 50% hombre de la población)puedea llegar hasta el último rincón de las actividades de la vida cotidiana, se debe contar con la mitad que ha limitado el acceso a esos derechos. Creo se debe aprovechar que seamos los hombres quienes nos hagamos partícipes en la labor de comunicar, a esos otros "hombres" la conveniencia de erradicar esos comportamientos excluyentes. Porque el mensaje escuchado por boca de quien goza de la parte más beneficiosa de esa discriminación, en favor de una igualdad que para los que defienden esa diferenciación , tanto explícitamente de palabra y hecho, como para los que con su pasividad lo hacen de una forma implícita, toma un matiz diferente. Un matiz que para quienes creemos que es toda una injusticia esa diferenciación, no existe, pero si esa otra parte que no comparte esa creencia y son justamente los que están en esa otra parte los que deben cambiar su actitud. Y si se sienten observados, recriminados y censurados , por quienes consideran sus iguales en esa posición de superioridad es posible que podamos hacerles ver una nueva realidad de igualdad. Al violento, al discriminador psicológico, al que realiza acciones degradantes, dificilmente podremos hacerlo cambiar con el discurso exclusivo de la mujer, pues si hasta el momento actual no valoró a la mujer, pegándole, incluso matando, degradando, excluyendo... dificilmente tendrá en cuenta su opinión. Y podemos forzar la adopción de medidas legales, pero en el dia a dia dedemos conquistar esa igualdad, debemos conseguir que la mujer cuando abandona la protección de lo oficial, lo público, y entra en lo privado cuando solo está ella, solo vale lo que hallamos conseguido inculcar en el "hombre" discriminador. Es por ello que creo firmemente que se debe buscar la implicación del hombre, y basta ojear las acciones o convocatorias que hacen la distintas asociaciones para comprobar que, en un elevado porcentaje no se busca esa participación masculina de los que nos sentimos identificados con la lucha por la igualdad.