30 de març 2009

El català et fa servei al restaurant

Bars i restaurants tenen la necessitat de comptar amb personal ben preparat que doni prestigi a l’ofici i que contraresti la percepció generalitzada d’abandonament de la llengua catalana que es viu en el sector.

L’any 2001 la població estrangera de Sabadell no arribava al 2 % del total. Cinc anys després ja superava el 10 %. Per tant, la major part d’aquesta població fa poc temps que és a Sabadell, amb les implicacions que això té en termes de necessitats i problemàtiques associades al procés d’arribada, adaptació i, sobretot, d’inserció laboral, perquè més del 80 % està en edat de treballar, tot i no tenir, en general, cap formació específica.

Un dels sectors que ha absorbit bona part d’aquests treballadors és el de l’hostaleria: concretament a Catalunya, un 41 % del personal ocupat en la restauració i l’hostaleria procedeix de la nova immigració, i el 98 % de les empreses del sector tenen personal immigrat a les seves plantilles. La majoria sense experiència prèvia en aquest camp i uns coneixements de llengua nuls o molt minsos.

El dèficit lingüístic, evident per a la clientela, també és viscut com un problema entre la professió: el 84 % de l’empresariat i el 61 % dels treballadors consideren imprescindible tenir coneixements de llengua catalana per atendre el públic, però la disponibilitat temporal d’aquestes persones fa necessàries fórmules imaginatives de formació, que siguin alhora senzilles i directes, i que donin a la llengua un valor afegit.

La llengua és un mitjà de servei, un mitjà necessari per a un servei de qualitat.
Sembla clar que la formació professional ha d’anar per aquí, ja que no es pot desvincular la qualitat del servei ofert de la llengua en la qual s’ofereix aquest servei. Amb aquesta filosofia, des del Consorci per a la Normalització Lingüística, juntament amb el Gremi d’Hostaleria i l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sabadell, impulsem la campanya "El català et fa servei", un pla de formació gratuït per a personal no catalanoparlant que permet l’aprenentatge en el lloc de treball i que aglutina continguts de dues àrees intrínsecament relacionades: els procediments de l’ofici i vocabulari i recursos lingüístics bàsics per desenvolupar-lo amb rigor. Aquesta iniciativa compta amb el suport de la Secretaria de Política Lingüística i de la Caixa de Pensions.
Incidir en el sector partint de la base que la llengua és un mitjà de servei que ha d’anar acompanyat d’altres elements orientats a assegurar que la clientela se senti còmoda, dóna un valor afegit a la formació que pot seduir aquelles persones que fins ara se n’han sortit professionalment sense necessitat d’aprendre català. L’alumnat rebrà un certificat acreditatiu dels coneixements adquirits.

En definitiva, amb aquesta iniciativa de formació es vol dotar el personal d’uns coneixements bàsics de llengua que li permetran una atenció al client adequada i, en conseqüència, un increment en la qualitat del servei de l’establiment, que serà distingit amb un certificat acreditatiu de participació en la campanya.

Article publicat avui 30/03/09 a l'Avui+ Sabadell

1 comentari:

garmir ha dit...

Hola:
Bon article.
Edmón.