19 de maig 2008

Suport a les mesures per innovar al tèxtil

Sabadell va donar suport a les mesures per innovar en el sector tèxtil a l’Assemblea d’ACTE celebrada a Polònia dissabte 17 de maig.

En representació de l'Ajuntament vaig ratificar el suport a la declaració que inclou diferents mesures per potenciar la innovació i la creativitat en el sector tèxtil en el marc de l'Assemblea General i el Comitè Executiu de l'Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE).

Això significa la creació d’un grup de treball sobre R+D en el sector tèxtil amb la participació de deu centres tecnològics europeus. L’objetiu d’aquest grup és posar en xarxa els coneixements dels socis i preparar projectes europeus en l’àmbit de R+D. Altres de les accions previstes per ACTE és sol·licitar al futur Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (IET) que inclogui els sectors tèxtils, confecció, cuir i calçat com àmbits prioritaris d en les polítiques d’R+D.

D’altra banda, es preveu la definició a nivell comunitari de la innovació no tecnològica per a que els esforços de les empreses en aquest àmbit siguin estimulats a través d’incentius fiscals o ajuts públics. Alhora des d’ACTE es pretén impulsar la cooperació entre tots els agents implicats per donar suport a la innovació i fomentar també l’esperit empresarial.

A llarg de l’Assemblea es va fer també un balanç del suport que ha rebut ACTE per les mesures previstes per garantir que els productes tèxtils que s'importin a Europa no provoquin efectes nocius sobre la salut dels consumidors i treballadors. El document, presentat el passat mes de setembre, ja compta amb 160 adhesions per part d’institucions locals, regionals i nacionals, sindicats, patronals i centres tecnològics. Aquest document serà lliurat en breu als màxims representants de las institucions europees.