12 d’abril 2009

Suport a les universitats pel pla de Bolonya

Fa força mesos que hi ha controvèrsia sobre el procés de Bolonya i la decisió que es va prendre fa gairebé 10 anys per tal de confluir-hi. Possiblement durant aquest temps no s'han fet prou esforços per explicar amb claredat què significa. Aquí voldria donar resposta a alguns dels tòpics que s'han agafat per tal d'anar-hi en contra. Per altra banda, he volgut fer l'enllaç amb la declaració que per unanimitat vam aprovar al Parlament de Catalunya donant ple suport als rectors i rectores de totes les universitats catalanes en el procés d'implantació de Bolonya.

En què consisteix la Declaració de Bolonya?

El que es coneix com a ‘Principis de Bolonya’ són una Declaració signada per 29 països l’any 1999 a la universitat d’aquesta ciutat italiana. Actualment ja és subscrita per un total de 47 països. Es pot resumir en tres punts concrets:

  • Els estudis universitaris s’estructuren en dos cicles: el grau (les actuals diplomatures i llicenciatures) i el màster (que fins ara no era oficial a Espanya i ara ho és a tot Europa).
  • S’estableix l’European Credit Transfer System, instrument que permet determinar la càrrega de docència rebuda i d’esforç d’aprenentatge fet pels alumnes (cada ECTS correspon a 23-30 hores de docència, de les quals 10 són presencials).
  • Gràcies als dos punts anteriors es facilita el reconeixement de títols entre els països de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Per això:

  • Cal defensar la institucionalitat democràtica de les nostres universitats, especialment davant dels fets com els produïts a la Universitat de Barcelona i fa pocs dies a la Universitat Pompeu Fabra.
  • Cal rebutjar l’ús de formes poc dialogants i poc respectuoses per part de grups minoritaris de la comunitat universitària.
  • Cal utilitzar els mecanismes democràtics de participació amb els que s’ha dotat la universitat per defensar qualsevol opinió.
  • Cal donar ple suport a l’amplíssima majoria de la comunitat universitària que cada dia demostra fefaentment la seva capacitat de diàleg i que treballa per construir una universitat pública dinàmica, oberta, plural, de qualitat i que estigui al servei del conjunt de la societat catalana.

També voldria expressar tot el suport als principis que inspiren l’Espai Europeu d’Educació Superior i als processos d’implantació que s’estan produïnt en els diferents centres universitaris d’arreu del país. Aquests processos i la seva aplicació, sens dubte, sempre poden ser molt millorables, però l’aposta per la internacionalització de la universitat catalana -per facilitar i garantir una mobilitat real i efectiva dels estudiants, dels titulats, dels professors i dels investigadors, i per impulsar sistemes metodològics flexibles i innovadors que cerquin la qualitat del procés docent- és irrenunciable si volem aconseguir modernitzar i enfortir la universitat pública.

Preguntes freqüents sobre Bolonya:

Serà més car estudiar?
El preu total de la carrera serà el mateix, donat que els graus (4 anys) costaran el mateix que les llicenciatures (5 anys). Per altre banda, els màsters passaran de costar els 6.000 a 9.000 euros actuals, a un ventall entre 1.500 a 3.000 euros.

Es reduiran les beques?
Tot el contrari: no desapareixen, s’amplien. El problema és que el sistema de beques espanyol és obsolet, i s’haurà d’ampliar amb la participació del Govern espanyol i el de la Generalitat.

Es podran compaginar estudis i treball?

De la mateixa manera que fins ara. La dificultat d’estudiar i treballar no és nova, i l’únic aspecte que canvia és que amb l’avaluació contínua es redistribueixen les hores de treball al llarg de l’any en lloc de concentrar-les en època d’exàmens.