08 de febrer 2015

Com pensa ajudar el govern de Ciu els milers de ciutadans atrapats a l'atur?
L'ocupació continua essent la principal preocupació dels catalans i les catalanes -ho hem tornat a veure a la darrera enquesta del CEO que suspenen el seu govern. I és també el principal repte de l’economia: no hi haurà recuperació vigorosa si no hi ha més ocupació i de més qualitat.
Ens els quatre anys del govern del Sr Mas, del millor Sr Mena i del millor Sr. Puig, vostès s’han oblidat de l’ocupació, sobretor de reduir l’atur a la meitat del que el van trobar en el 2010, com van prometre i es van comprometre amb els catalans i catalanes.
No han fet res de res per millorar o per pal·liar la situació de l'ocupació.
Les dades ho demostren, s’han destruït 194.200 llocs de treball. Els aturats han crescut en 51.300 persones desocupades.

Ocupats   IV  trimestre 2010   3.242.300
IV  trimestre 2014   3.048.100

Un altre compromís era reduir la taxa d'atur juvenil  (16-24 anys)
Amb les dades a la mà, també ens demostren el contrari, ha  crescut la taxa d’atur juvenil en 7,8 punts.

IV  trimestre 2010   39,23%
IV trimestre 2014    45,93%

A més, les dades del pressupost d’ocupació també ens diuen que ha reduït el 38% del SOC, -202 M€, i la plantilla l’ha reduït en 309 persones des de 2010.
 Pressupost Ocupabilitat - SOC (en M€) - font gencat.cat
  
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2014-2015
2010-2015
526,3
456,1
445,6
247,76
247,76
323,84
+30,79%
-38,4%
 Vegeu pressupost detallat del SOC 2010-2015 aquí


Si mirem la taxa de protecció, veiem que a Catalunya menys d’1 de cada 3 persones reben prestació d’atur, tan sols un 30,8%.
Gairebé 525.000 persones aturades no perceben cap prestació (522.095).
Els joves pateixen la menor taxa de protecció (1 de cada 12). I les dones una protecció 12 punts inferior als homes.

No faci jocs de mans Sr.Puig, com va fer a la comissió d’Empresa i Ocupació, o demostracions trileres.
Les dades segons els indicadors internacionalment homologats i acceptats ens diuen que vostès ens han portat a la destrucció d’ocupació i a més atur.
Repeteixo: -194.200 llocs de treball perduts, + 51.300 aturats de quan van arribar al govern.
522.095 persones que no reben cap prestació.
I sembla que no l’impressioni que hagin disminuït totes les persones en edat de treballar en -113.000 persones, i més concretament -305.100 menors de 44 anys.
Si se’n va tanta gent  de Catalunya és perquè no confien a trobar oportunitats laborals aquí, i aquesta és també la seva responsabilitat.
Cal que vegin, Sr. Mas i Conseller Sr. Puig,  la poca confiança que desperten les seves actuacions i el seu discurs.
Són el Govern dels pitjors, no ho dubtin, i amb retòrica i jocs de daus no ho podran maquillar. (Espero que ara no faci servir les pilotes de goma i algú hi pugui prendre mal).

ES PODEN FER MÉS COSES DE LES QUE HAN FET!!!!!!!
I, tant

Tindria un bon full de ruta només acomplint totes les resolucions aprovades al Parlament

Resolucions aprovades pel Parlament incomplides

  • Moció 12/X del Parlament de Catalunya, sobre la política de foment de l’emprenedoria 
  • Moció 13/X del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’ocupació i la lluita contra l’atur (ICV-EUiA)
  • Moció 17/X del Parlament de Catalunya, sobre la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya (C's)
  • Moció 22/X del Parlament de Catalunya, sobre l’atur i les mesures per a fomentar l’ocupació (ERC) Text refós: http://www.parlament.cat/portal/pls/portal/intradesc.descarrega?p_id=%2028597

Li faig memòria dels incompliments:
  •  Llei del Pirmi: ni el 2013, ni el 2014, ni en tenim notícia
  • 150 M€ per a un pla de xoc contra la desocupació juvenil
  •   2% inversió en R+D+I
  •  Mesures contra l’exili econòmic i pla de retorn joves
  •  Sistema d’acreditació d’experiència laboral obert permanentment i amb dotació pressupostària (ni a la nova llei d’FP hi és)
  • Mantenir el suport a les persones amb discapacitat (4,5M€)

Potser sí que han acomplert, amb pinces, algunes coses.
Fan LLEIS i les tramiten per fer veure que fan alguna cosa, tard, això sí, però en realitat ja ho podien haver fet sinó estessin distrets a amagar, enlloc d’abordar de cara, la dura realitat del país.
NO FAN, NI HAN FET, i el que és pitjor, tampoc no han deixat fer.
Sembla que ara que vénen les eleccions és més importat l’ocupació que el procés, ha dit el President fa poc a Molins de Rei. Quan la crisi era més dura, no ho va dir pas.
A qui volen agafar distret? ja ho sap tothom que són els artistes de la simulació perquè així amaguen que no saben o no volen fer res en matèria d’ocupació.
Nosaltres, no ho dubti, ho estaríem fent, ja hauríem fet el que ha aprovat aquest Parlament per un ampli consens.

CONSELLER, PENSA CORREGIR LA SEVA INACCIÓ?