01 d’agost 2008

CiU i les mesures per pal·liar la crisi

Repassant la premsa econòmica dels darrers dies, llegint experts en economia de totes les tendències, queda clar que la situació de crisi actual és provocada per factors exògens diversos: el sector financer, la bombolla immobiliària, els especuladors, el preu del petroli, el preu dels aliments, els països emergents, etc.

Però també hi ha coincidències en la manera com es pot afrontar, la primera de totes és traslladar confiança. Per això, al darrer ple i davant la moció de CiU sobre mesures per pal·liar la crisi econòmica hem presentat esmenes en aquesta línia, perquè feta la reflexió conjuntament amb els agents del Pacte local de Sabadell (sindicats i patronals), les entitats econòmiques i financeres de la ciutat, i altres institucions implicades, totes coincideixen en aquest fet, i també en què cal ser realistes davant la situació. El més important però és no transmetre pessimisme, altrament contribuirem a accentuar la situació per l'estat d'ànim que es transmet.

A la moció i a la intervenció que ha fet CiU no vam saber veure quines serien les mesures concretes que proposa, ni la seva imaginació en propostes creatives. De tota manera, pel que hem pogut llegir al diari, sembla que n'hi ha dues: baixada d'impostos i contenció de despesa.
Aquestes són mesures conjunturals, que no està demostrat que tinguin impacte per resoldre la crisi -i més aquesta que té un abast global- però a més a més minven la capacitat de l'Ajuntament per afrontar el necessari impuls de la inversió pública i la despesa imprescindible en la millora de les prestacions socials per a aquells col·lectius que més pateixen els efectes de la crisi, especialment els que es queden en atur.

Tot i així, Sabadell, conjuntament amb Terrassa, ha liderat una iniciativa aprovada per unanimitat pel consell d'alcaldes del Vallès Occidental sobre finançament, no increment de la pressió fiscal per sobre de l'IPC interanual, i d'austeritat en la gestió per millorar les prestacions socials als ciutadans.

Igualment fa uns dies l'Alcalde reunia tots els directius de l'Ajuntament per demanar-los control de la despesa pel que queda de l'exercici 2008 i ampliar les partides de prestacions econòmiques de caire assistencial, beques i ajuts socials.
Al proper pressupost és el millor lloc on podrem veure l'aplicació concreta de la contenció de la despesa i de no increment de la pressió fiscal. De tota manera voldria reiterar que Sabadell és de les ciutats amb menys pressió fiscal de les similars. Em remeto a l'estudi fet per la Universitat de Barcelona el 2005, que així ho deia, i des d'aleshores el creixement s'ha mantingut sempre per sota de l'IPC.

Per altra banda, voldria remarcar la voluntat de l'Alcalde i de l'equip de govern de compartir reflexions i anàlisis a l'entorn de la situació, així com també iniciatives per generar confiança i abordar conjuntament la reactivació de l'economia. Per això, a final de juny va proposar l’impuls d’una jornada que hem anomenat “Conjuntura econòmica actual, mesures per impulsar la competitivitat del territori", també amb la idea d'implicar tots els agents que conjuntament amb l'Ajuntament hi tenen molt a dir i a fer davant la situació. I estem pensant en la Generalitat i en l'Estat, així com també amb la participació dels principals agents econòmics com són les empreses, els sindicats o les institucions financeres. I la nostra esmena al ple així ho plantejava, en la mateixa línia anava la d’ICV-EuiA i la del PP, que CiU tampoc no ha acceptat. Com tampoc ha acceptat l’esmena que proposava la celebració d’un ple extraordinari després de la jornada per fer-ne la valoració i el debat oportuns.
Ara bé, a Sabadell, més enllà de la conjuntura, l’Alcalde i l'equip de govern des de fa temps treballem amb mesures estructurals -no conjunturals com les que sembla que apunta CIU, que només entenem com a propostes defensives i amb poc impacte econòmic real, que a més poden contribuir a generar més situació d'alarma -i com deia abans, el que cal és un missatge de tranquil·litat i de confiança- I no només ho creiem nosaltres, ho creuen els agents econòmics de la ciutat, ho diuen els experts en economia, per tant, el primer que demanaríem a CIU és un exercici de responsabilitat, de rigorositat i de no alarmisme davant la situació.
Deia que des de fa temps s'estan treballant a Sabadell mesures estructurals que incideixen i contribueixen de ple en el canvi de model productiu necessari i en la millora de la competitivitat de la ciutat. Mesures com l'aposta per aconseguir les inversions precises en infraestructures de comunicació i serveis que permetin que Sabadell i la comarca continuï essent competitiva. L’aposta per dotar la ciutat de sòl industrial i terciari, amb l'operació del Parc Empresarial de Sant Pau de Riu-sec com un dels projectes més destacats. Això vol dir noves empreses i nous llocs de treball. Infraestructures de suport a la indústria, amb el desenvolupament per una banda d'un espai físic des del qual poder contribuir al creixement de petites empreses industrials a la zona de Can Roqueta, i per l’altra, la posta en marxa de la Fàbrica Molins a les antigues cotxeres de la TUS, com a futur centre de capacitació i formació de caràcter tecnològic per complementar les activitats que ja es desenvolupen al Vapor Llonch. A banda de totes les mesures per garantir més i millor oferta de serveis: intermediació, formació, ocupació, que CiU coneix perfectament. Les previsions per al 2008 apunten destinar més de 6.200.000 d'euros a aquest àmbit i atendre prop de 16.000 usuaris.
Altres línies de treball també són el foment de la competitivitat i l'impuls de l'esperit emprenedor amb el Pla d’innovació, el suport als emprenedors, a la recerca de finançament o la consecució de microcrèdits per a persones amb pocs recursos que volen posar en marxa o consolidar el seu negoci.
Així mateix, cal subratllar la tasca que estem impulsant des del Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, liderat per Sabadell i Terrassa. L'ens ha engegat un pla estratègic fins al 2013 per fomentar el desenvolupament econòmic de la comarca. Sota el nom de Vallès Avança, el pla pretén consolidar el Vallès Occidental com a nucli de la indústria i la innovació. El conveni 2008-2009 amb la Generalitat de Catalunya aporta 6M€ dels quals Sabadell aspira a gestionar-ne 1,5M€ en tot el període que se sumen als 6,2 abans esmentats, per abordar actuacions d'empresa, formació, ocupació i qualitat del treball i igualtat d'oportunitats.

La creació de la futura Agencia Local de l'Energia, que treballarà per l'eficiència energètica, tant en l'àmbit domèstic com l'empresarial, és a dir per a la reducció del cost del rebut del consum energètic, també és un element important que el govern treballa, a més a més de la coneguda aposta per l’habitatge social i protegit, amb les ARE que al mateix ple vam aprovar.

No entenem per què CiU no vol debat, no vol valoracions, no vol tenir en compte la participació -tant que sovint se n'omple la boca -, només vol que l'equip de govern, com si fos el culpable de tots els problemes de la crisi i l'únic que els pogués solucionar, faci propostes. CiU vol forçar que es facin les coses unilateralment. Veiem a venir que el seu únic interès és carregar-s'ho tot seguit... només hi veiem un interès polític oportunista, no pas un interès i una preocupació real per abordar la situació de forma conjunta amb la resta de la ciutat, que en aquests moments és el que més cal.

5 comentaris:

garmir ha dit...

Hola Montse:
Tradicionalment es diu que el Socialisme puja impostos i treu part dels diners a l´iniciativa privada.
Qué en penses dels txecs d´Artur Mas, no eren retornar a la gent, per fer el dret a triar?.
Eiiii, no t´enfadis, només es per donar "ànim" al Blog.
Crec que les 2 parts tenen part de raó.
Edmón.

manel ha dit...

Benvolguda,
des del meu punt de vista, l'única cosa que vol CiU amb aquesta moció que va presentar és que l'alcalde posi sobre la taula les mesures que té previst aplicar per tal d'intentar sobreportar la crisi econòmica a Sabadell de la millor manera possible.
No diu que no hi hagi un debat participatiu ni que no es puguin fer valoracions, sinó que només demana quines són les mesures CONCRETES que l'alcalde i l'equip de govern teniu l'intenció d'aplicar d'entrada. Ni més, ni menys.
Per altra banda, també trobo lògica la seva inquietud, ja que si vosaltres presentéssiu aquestes mesures ja esmentades -si és que realment en teniu- podríeu transmetre encara més confiança en els vostres missatges a la ciutadania.
res més.
bones vacances,
manel

Montserrat Capdevila Tatché ha dit...

Benvolgut Manel, en primer lloc moltes gràcies pel to del comentari.
En segon lloc, voldria aclarir-te que en cap cas no es va dir que no es fes cap ple, ans al contrari, l'esmena que vam presentar i que iniciativa també presentava en la mateixa línia proposava un ple extraordinari per plantejar el tema, prèviament a fer el debat en concertació amb els agents. Per tant, no vam entendre per què es van desestimar les esmenes.

Una salutació cordial

MOntserrat Capdevila

garmir ha dit...

Hola Montse:
Ho sigui que les relacions PSC-CIU a Sabadell, no estan per una Sociovergència com per exemple a Castelldefels, no?, no us porteu massa bé?.
Edmón.

Montserrat Capdevila Tatché ha dit...

Benvolgut garmir, certament ciu a Sabadell resta molt lluny de qualsevol aproximació... els seus atacs constants en contra de l'acció de govern, sigui amb raó o sense, fan difícil qualsevol aproximació, tot i haver governat plegats durant 6 anys. Sembla que l'equip actual (completament renovat) no en vol saber res d'aproximacions, ans al contrari, diuen que les aproximacions no els van anar bé, per això arrel de l'enfrontament amb l'equip de govern han aconseguit 5 regidors. Bé, jo no crec que sigui ben bé això, perquè ERC va baixar de 2 a 1, per tant va ser més arrel de la conjuntura de recuperar els seus votants naturals que havien marxat a ERC que no pas anar en contra del govern per anar en contra.
De vegades, quan se'ls acaben els arguments en segons quins temes, l'únic argument és que fan política d'oposició, i ja està.
Salutacions
MCT