03 d’abril 2007

Un pressupost amb molt pes social

Avui he presentat la proposta de pressupost 2007 de la Generalitat com a diputada del Vallès Occidental. És el pressupost que el Conseller Castells va fer arribar al Parlament de Catalunya divendres dia 30 de març. De fet, seran els primers pressupostos que viuré des del Parlament.

Amb el pressupost podem veure com ja ben aviat seran realitat molts projectes que estan en curs i que són els que Catalunya i la nostra comarca necessiten.

Per començar, de forma global veiem com s’inverteixen 630 euros per habitant (al 2003 van ser 360), i també podem veure que les cinc línies d’actuació amb un creixement més destacat són:

  • Polítiques d’habitatge (+ 56,5 per cent)
  • Recerca, Desenvolupament i Innovació (+ 43,7 per cent).
  • Cicle de l’aigua (+ 33,3 per cent).
  • Seguretat (+ 19,7 per cent).
  • Transferències als ens locals (+ 19,1 per cent).
Així veiem com ja va fent-se realitat la política de fets, més enllà dels discursos.
S’arriba a la xifra de 32.218,6 milions d’euros, que representen un increment del 8,5 per cent respecte a l’any passat.

Pel que fa a la inversió a la comarca del Vallès Occidental; la inversió prevista total és de 192.637.539,39 €, dels quals, 36,8 M€ es faran a Sabadell. Els eixos principals de la inversió al Vallès estan en sintonia amb el pressupost general: infrastructures, habitatge, educació, salut, benestar i serveis a les persones, seguretat, etc.

Vegeu la notícia a Ràdio Sabadell, SabadellPress