01 de maig 2007

El dia internacional dels treballadors i les treballadores

Avui, Dia Internacional dels Treballadors, el Primer de Maig, és la festa reivindicativa del moviment obrer mundial.

Aquesta jornada de lluita pels drets dels Treballadors fou establerta al congrés obrer socialista celebrat a París al 1889. Es decidí que, en homenatge als Màrtirs de Chicago l'1 de maig seria el dia de protesta i reclamacions obreres. En aquell moment, la gran reivindicació que s'establí fou la jornada de 8 hores. La vaga era l'instrument que es decidí d'emprar cada 1 de maig per forçar les patronals i els Estats liberals a acceptar la jornada de 8 hores.

Quant de camí s'ha recorregut des d'aleshores! Amb una taxa d'ocupació a Catalunya del 71,4%, per sobre de l'objectiu de l'agenda de Lisboa, i 7 punts per sobre de la zona euro. Una altíssima taxa d'ocupació femenina. Tot i així, l'atur, majoritàriament encara té cara de dona. Per això cal continuar treballant per combatre:
  • la precarietat laboral de joves i dones

  • la temporalitat

  • les dificultats d'accés dels col·lectius més febles

  • la discriminació salarial per raó de sexe

  • les deficiències en la formació, etc.
Totes aquestes fites queden recollides al Manifest del PSC amb motiu de la celebració del Primer de maig, que estableix:

  • Un compromís amb el moviment sindical català en l’assoliment d’un mercat de treball de qualitat, saludable i que garanteixi la igualtat d’oportunitats per a tothom.

  • Un compromís amb les polítiques econòmiques, industrials i d’ocupació que afavoreixin un entorn competitiu i de creixement, que fomentin la creació de llocs de treball de qualitat i sostenibles en el temps.

  • Un compromís perquè les administracions governades pels socialistes siguin exigents a l’hora de garantir una ocupació estable i de qualitat.

  • Un compromís per la igualtat.

  • Un compromís en el desenvolupament de l’Estatut d’Autonomia, pel que fa als drets socials i laborals.