31 de gener 2007

Quart Cinturó o autovia orbital, tant se val...

Des de l’any que jo vaig néixer que ja es parla del Quart Cinturó. En aquells moment del franquisme planificat com un eix de comunicació entre els territoris de la segona corona metropolitana per atendre la mobilitat generada pel creixement industrial de l’arc metropolità.
Van continuar passant els anys, van venir els governs democràtics, l’estatal, l’autonòmic, els municipals.... I se’n va anar parlant, debatent, discrepant... però mai, mai, no sabem si per desinterès, per manca de voluntat política, o per què, no es va abordar ni agafar el “bou per les banyes”.

Pel camí, es va anar fent un debat sord entre les plataformes en contra, organitzacions d’empresaris a favor, institucions, grups polítics i altres ciutadans patidors del dia a dia dels col·lapses i els embussos.

Des del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi només li volem demanar a CiU que intenti sumar-se al consens, i que amb el govern i la resta d’agents i forces polítiques, vulgui agafar el “bou per les banyes” i no tibar cap a una altra banda només amb l’ànim de fer-ne una eina electoralista, de cercar la manera de trencar la cohesió del govern i no de solucionar d’arrel els problemes reals i de fons amb propostes constructives i conciliadores que permetin donar sortida als greus problemes de mobilitat del país.

Vegeu l'article

N'han parlat Manel Nadal, Roberto Labandera