01 de novembre 2007

Des de Sabadell: l’aposta per la indústria i la innovació

No hi ha una fórmula màgica per convertir un territori en una zona próspera. Però també és cert que la riquesa d’una regió depèn de la salut del seu teixit productiu. Entre tots hem de tenir cura de la salut de les empreses i una manera de fer-ho és a través del treball conjunt entre municipis, organitzacions empresarials, sindicats, universitats i administració pública. El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona és el punt de trobada de totes aquestes parts des de fa deu anys i després d’una dècada de vida és la mostra que la unió d’esforços funciona per enfortir i impulsar el creixement responsable a la regió metropolitana de Barcelona.

Des de Sabadell podem confirmar que aquesta unió d’esforços funciona i la ciutat ha pogut créixer en termes industrials gràcies al suport del Pacte. En concret, Sabadell registra el major creixement de l’activitat industrial en el període comprès entre 2001 i 2006 respecte l’evolució viscuda pels municipis catalans amb major presència d’empreses d’aquest sector. Però, tal i com s’especifica en la Declaració dels 10 anys del Pacte, per continuar tenint una indústria pròspera cal renovar i adequar els polígons industrials i les zones d’activitat econòmica als requeriments actuals.

En aquest sentit, des de Sabadell s’aposta per dotar la ciutat de més de 850.000 metres quadrats de sòl industrial i terciari. Un dels projectes més destacats és el Parc Empresarial de Sabadell a l’àmbit de Sant Pau de Riu-sec que serà una zona d’activitat econòmica, industrial i terciària de darrera generació pel que fa als equipaments, als serveis i als criteris de qualitat arquitectònica i de sostenibilitat. Alhora Sabadell planteja la creació d’un viver industrial a Can Roqueta, per a petites empreses industrials. És a dir, un espai per a aquelles activitats que vulguin créixer amb facilitats inicials i de mica en mica es puguin apropar a les condicions de mercat.

Per adequar la posada en marxa de l’activitat econòmica als nous temps, tal i com indica el Pacte, Sabadell també ha impulsat la creació del primer Pla d’Innovació de la Conca del Ripoll. L’objectiu principal d’aquest Pla és establir les línies estratègiques per incrementar la competitivitat de les empreses locals i del seu entorn amb les que es comparteixen elements comuns d’infrastructures de serveis a la indústria que poden reforçar l’estratègia resultant. Per fer realitat el futur al costat de la innovació, des de Sabadell també s’ha plantejat desenvolupar un espai físic des del qual poder contribuir la implantació de la innovació de manera directa. L’objectiu és crear un centre de negocis per acompanyar els emprenedors i empresaris en el seu procés de concreció i organització i gestió de la innovació. A més es treballa per potenciar la recerca i apostant per la cooperació d’empreses complementàries i interconectades.

En sintonia amb la Declaració del Pacte Industrial també s’emmarquen altres projectes de ciutat com el Centre de Fires i Convencions, Fira Sabadell, amb el qual es vol millorar la dotació d’infraestructures de serveis per l’impuls d’activitats de promoció i desenvolupament econòmic de la ciutat. En l’actualitat, Sabadell, a través del Vapor Llonch també ofereix a empresaris i emprenedors els seus serveis i es proposa fer créixer l’activitat del Vapor Llonch amb la creació d’un nou centre de formació a la fàbrica Molins amb noves instal·lacions i equipament modern per a formació dels treballadors aturats o en actiu.

En definitiva, projectes concrets amb els que volem garantir el creixement de la regió metropolitana de Barcelona com és la prioritat del Pacte Industrial. De fet, els municipis que integren el Pacte són els que encapçalen el rànquing a Catalunya quant a índex industrial. Però en un entorn productiu canviant necessitem que el Pacte Industrial, amb l’experiència acumulada ens els últims deu anys, continuï alimentant aquesta competitivitat. Treballant com fins ara, amb el suport de tots serà possible superar els obstacles que puguin sorgir en un camí, que augurem serà llarg. Per tant, desitgem molts anys més de vida per endavant al Pacte Industial de la Regio Metropolitana de Barcelona.

2 comentaris:

garmir ha dit...

Hola Montse:
Jo crec , no sé, si aquest tema ja el toqueu o no, igual si, la necessitat de molt transport públic als poligons industrials, una autèntica xarxa que comuniqui els poligons amb les viles.
és una suggerencia, igual ja ho heu contemplat, peró de vegades als diaris he sentit gent queixant-se d´això.
Edmundo.

Anònim ha dit...

I tant que el toquem el tema del transport. Justament aquesta nova àrea industrial de què parlem a Sant Pau de Riu-sec ja preveu des de la seva concepció les comunicacions ferroviàries, viàries i amb transport públic. Al bell mig del parc empresarial hi haurà una estació dels FGC. Tot i així tens molta raó en què històricament ha estat oblidada la connexió dels polígons amb els nuclis urbans, per això ara cal resoldre aquest dèficit. Per això des del Consorci Ocupació Vallès Occidental (http://www.consorciocupaciovalles.cat/copevoc/portada/index.php) hem fet estudis sobre els dèficits per aportar als nous plans d'infraestructures que ara hi ha en discussió-programació.
Salut